Forlaget Columbus

The Writer - håndbog til skriftlig engelsk

  • Bogen
  • Anmeldelser

AfJesper Engsted

The Writer er en overskuelig og anvendelig håndbog, som eleverne kan bruge, når de skriver. Samtidig giver den en række gode råd til, hvordan man tilrettelægger sin skriveproces.

Det er ikke nemt at mestre skriftlig engelsk. Særligt det analytiske essay er en svær genre, og eleverne mister nemt overblikket over alle de forskellige delelementer, som karakteriserer et godt essay.

Med afsnit om kilder er bogen selvskrevet til brug ved digital skriftlig eksamen og i arbejdet med elevernes materialebevidsthed med særligt fokus på nettet.

Eleven kan læse bogen fra ende til anden eller bruge den som opslagsværk. Læreren kan bruge de enkelte afsnit som udgangspunkt for mindre afleveringer og skriveøvelser på klassen. I forbindelse med opgaveretning kan henvisninger til sidetal i bogen være hurtig og nyttig feedback til eleverne.

"Denne bog henvender sig meget direkte til eleven (”du”). Den taler til eleven på en hjælpsom og nyttig måde. Tekstbokse understøtter det didaktiske med et væld af fine eksempler, eleverne kan lære af.

Der er relevante iagttagelser omkring processen i essayskrivning, herunder spørgsmål og råd, eleven kan forholde sig til helt konkret, for eksempel ”det centrale tema”, at skrive indledning og konklusion, ”coherence” og ”cohesion”, PEE-modellen og faldgruber ved essayskrivning. Også fine betragtninger om at formulere sig akademisk på engelsk.

Jeg har læst denne bog mange gange med indfaldsvinkel som både lektor og elev. Der er meget stof at formidle; i hvilken rækkefølge skal det præsenteres, og hvad skal grupperes med hvad? Man kan se, at rækkefølgen er gennemtænkt.

(...) The Writer har mange fortrin, er velskrevet med en fin faglig formidling understøttet af et passende layout. Overskueligheden og de mange gode tanker og lærerige eksempler bringer derfor håndbogen op på fem stjerner af seks."

Flemming Ravn / Gymnasieskolen

"I et kort og klart sprog og med mange gode råd og anbefalinger kan bogen give vore elever og studerende nogle yderst anvendelige redskaber til at blive bedre til det skriftlige engelsk. Det er en særdeles overskuelig og anvendelig håndbog, som vil kunne bruges på alle niveauer - også for lærerne. [...] Man fornemmer tydeligt, at forfatteren Jesper Engsted har mange års erfaring med undervisning og kender til elevernes problemer med sproget - især de skriftlige udfordringer."

Ole Fournais / Gymnasieskolen

Udgave1
Oplag1
Udgivelsesår2017
NiveauA- og B-niveau
Antal sider72
FagEngelsk
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 71,25 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 2 år DKK 90,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 3 år DKK 107,50 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)