Forlaget Columbus

Storbritanniens historie

  • Bogen
  • Anmeldelser

Af Steen Christophersen og Lars Peter Visti Hansen

Storbritanniens historie - fra Britannia til Brexitudfolder ørigets lange historiske linjer fra den romerske provins over The Empire til udkanten af Den Europæiske Union.

Bogen behandler den politiske og økonomiske udvikling med spændende biografiske og kulturhistoriske opslag, og illustrationer, kort og historiske kilder gør bogen velegnet til undervisningen, selvom den også med fordel kan opsøges af den almindeligt interesserede læser.

Storbritanniens historie kan både danne grundlag for forløb i historieundervisningen og ikke mindst tværfaglige forløb med engelsk, dels som optakt til SRP og dels i forbindelse med studieture til de britiske øer. Et særligt tema om London løber som en rød tråd fra start til slut og vil være selvskrevet til studieturen.

Storbritanniens historie samlet - fra romertiden over det Britiske imperiums storhed og afvikling til Brexit. Velegnet både til ungdomsuddannelserne og alle historieinteresserede.

Beskrivelse
2000 års britisk politisk, økonomisk og kulturel udvikling fra da landet blev en romersk provins til Boris Johnson og Brexit. Bogen er opdelt i 24 kapitler, hvoraf mange er kronologisk sideløbende, som omhandler forskellige aspekter af historien fx "protester, reformer og rettigheder" og "Skotland og Irland" i Unionen. Der er mange illustrationer og kort til at forklare teksten med.

Vurdering
Dette er noget så sjældent som en komplet gennemgang af Storbritanniens historie. Forfatterne skriver letforståeligt, og de fleste læsere vil få ny indsigt og overblik over hvordan Storbritannien er blevet, hvad det er i dag. Illustrationerne er velvalgte og oftest forsynende med en forklarende billedtekst. Der er igennem bogen et særligt fokus på hovedstaden London, som gør den specielt velegnet som forberedelse til studieture og lign. Hvis man vil fordybe sig i enkelte aspekter af britisk historie er der mange muligheder, men ingen andre nyere bøger giver samme overblik. Anbefales til alle folkebiblioteker. Bøger om Storbritanniens historie er en mangelvare på bibliotekerne.

Jens Rasmussen / Lektørudtalelse 27. april 2020

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

★★★★★Så længe jeg har undervist, har der ikke været en samlet fremstilling af Englands/Storbritanniens historie, men det er der nu rådet bod på med denne fine bog skrevet af to erfarne undervisere fra Frederiksborg Gymnasium. Tak for det! Bogen er blevet ganske omfattende, og derfor har forfatterne rigtigt valgt at lægge de 51 kilder på forlagets hjemmeside, og de er forsynet med gode spørgsmål, men af en eller anden mærkelig grund følger opdelingen af kilderne ikke bogens kapitelinddeling – men pyt med det!

Lærebogen, der også med fordel kan læses af andre interesserede, er delt op i 24 kapitler, og bogen er karakteriseret ved meget fine illustrationer forsynet med gode billedtekster, og hvert kapitel indledes med et flot billede over to sider – det er indbydende!

Bogen har mange kvaliteter. Den er gennemarbejdet og skrevet i et godt sprog, der vil være let tilgængeligt for næsten alle elever på ungdomsuddannelserne. Der er i fremstillingen lagt vægt på, at vi får hele historien med i mange dimensioner. Det er nemlig ikke kun Englands historie, men både Wales’, Skotlands og (Nord-)Irlands historie er med i selvstændige kapitler. Der er også flere selvstændige afsnit/kapitler om Londons historie – fint for dem, der skal på studietur til denne by!

Forfatterne har heller ikke glemt, at historie er andet end politik, krige, økonomi, sociale forhold, industrialisering, imperialisme og ulighed. Den kulturelle historie har også fået sine små lommer i fremstillingen. Eleverne kan læse om Shakespeare, om Händel og hans musik, om Oscar Wilde og den forfærdelige behandling af homoseksuelle i datiden og om popkultur med Bealtemania i mere moderne tid – det er spændende!

Bogens undertitel er ”fra Britannia til Brexit”, og det betyder desværre, at et af de kendteste historiske monumenter Stonehenge ikke falder indenfor rammen. På den anden side er fremstillingen ført helt op til nutiden med vedtagelsen af Brexit og usikkerheden om, hvordan den gamle, noget forslåede imperiemagt vil klare sig i en fremtid uden for det europæiske fællesskab – det er det store spørgsmål!

Med sine 240 meget tætskrevne sider i to spalter vil det ikke være en lærebog, som man læser fra ende til anden med et historiehold. Som forfatterne også gør opmærksom på, kan læreren vælge ud og vælge fra. Men vil man give sig i kast med bogen, kan man let finde de rigtige sider. Det vil være oplagt at gribe fat i den engelske udvikling fra 1700-tallet og frem, hvor der ud af Nordsøens tåger dukker den revolutionerende industrialisering i 1700-tallet og den efterfølgende globale imperiemagt, der kom til at dominere verden i 1800-tallet og frem til Første Verdenskrig.

I fremstillingen lægges der vægt på at få det hele med. Når fx industrialiseringen formidles, bliver der peget på mange opfindelser, nybrud, nye maskiner, nye kanaler, nye veje, nye sociale forhold og meget mere. De forfærdende sociale forhold under den tidlige industrialisering får også en god dækning. Men i den meget indholdsmættede fremstilling savner jeg nogle oversigter, sammenfatninger og hovedlinjer, der kunne gøre det lettere for den forudsætningsløse elev at holde sammen på den kæmpe historie, der præsenteres. Hvad var det nu, der var de vigtigste punkter? Hvad er det særligt interessant at lægge mærke til? Her må læreren træde til med arbejdsspørgsmål, oversigter og nogle vigtige holdepunkter.

I den sammenhæng kunne forfatterne måske også have suppleret den grundige fremstilling af historie, som noget, der bare skal læres, med nogle spørgsmål eller opstillet nogle vigtige problemstillinger. For det første: Hvor er historikerne uenige? For det andet: Hvordan skal vi i dag forholde os til historien? De mindre glorværdige sider af historien som slavehandelen, uligheden eller den victorianske snerpede (dobbelt-)moral? Og hvad med den engelske imperialisme med racisme, hensynsløshed og herskermentalitet? Og på den anden side Englands vigtige bidrag til udvikling af demokratiet, menneskerettighederne og naturvidenskaben?

Storbritanniens historie udfylder et tomrum i lærebogssamlingen, og den vil være uundværlig for såvel historie- som engelsklæreren i de kommende år. Ikke hele bogen vil blive brugt, men den solide gennemarbejdede fremstilling, de flotte illustrationer og de gode kilder vil gøre den til grundbogen i mange år. Godt arbejde

å længe jeg har undervist, har der ikke været en samlet fremstilling af Englands/Storbritanniens historie, men det er der nu rådet bod på med denne fine bog skrevet af to erfarne undervisere fra Frederiksborg Gymnasium. Tak for det!
Bogen er blevet ganske omfattende, og derfor har forfatterne rigtigt valgt <link boeger/historie/storbritanniens-historie/>at lægge de 51 kilder på forlagets hjemmeside,</link> og de er forsynet med gode spørgsmål, men af en eller anden mærkelig grund følger opdelingen af kilderne ikke bogens kapitelinddeling – men pyt med det!

Lærebogen, der også med fordel kan læses af andre interesserede, er delt op i 24 kapitler, og bogen er karakteriseret ved meget fine illustrationer forsynet med gode billedtekster, og hvert kapitel indledes med et flot billede over to sider – det er indbydende! Bogen har mange kvaliteter. Den er gennemarbejdet og skrevet i et godt sprog, der vil være let tilgængeligt for næsten alle elever på ungdomsuddannelserne. Der er i fremstillingen lagt vægt på, at vi får hele historien med i mange dimensioner. Det er nemlig ikke kun Englands historie, men både Wales’, Skotlands og (Nord-)Irlands historie er med i selvstændige kapitler. Der er også flere selvstændige afsnit/kapitler om Londons historie – fint for dem, der skal på studietur til denne by! Forfatterne har heller ikke glemt, at historie er andet end politik, krige, økonomi, sociale forhold, industrialisering, imperialisme og ulighed. Den kulturelle historie har også fået sine små lommer i fremstillingen. Eleverne kan læse om Shakespeare, om Händel og hans musik, om Oscar Wilde og den forfærdelige behandling af homoseksuelle i datiden og om popkultur med Bealtemania i mere moderne tid – det er spændende! Bogens undertitel er ”fra Britannia til Brexit”, og det betyder desværre, at et af de kendteste historiske monumenter Stonehenge ikke falder indenfor rammen. På den anden side er fremstillingen ført helt op til nutiden med vedtagelsen af Brexit og usikkerheden om, hvordan den gamle, noget forslåede imperiemagt vil klare sig i en fremtid uden for det europæiske fællesskab – det er det store spørgsmål! Med sine 240 meget tætskrevne sider i to spalter vil det ikke være en lærebog, som man læser fra ende til anden med et historiehold. Som forfatterne også gør opmærksom på, kan læreren vælge ud og vælge fra. Men vil man give sig i kast med bogen, kan man let finde de rigtige sider. Det vil være oplagt at gribe fat i den engelske udvikling fra 1700-tallet og frem, hvor der ud af Nordsøens tåger dukker den revolutionerende industrialisering i 1700-tallet og den efterfølgende globale imperiemagt, der kom til at dominere verden i 1800-tallet og frem til Første Verdenskrig. I fremstillingen lægges der vægt på at få det hele med. Når fx industrialiseringen formidles, bliver der peget på mange opfindelser, nybrud, nye maskiner, nye kanaler, nye veje, nye sociale forhold og meget mere. De forfærdende sociale forhold under den tidlige industrialisering får også en god dækning. Men i den meget indholdsmættede fremstilling savner jeg nogle oversigter, sammenfatninger og hovedlinjer, der kunne gøre det lettere for den forudsætningsløse elev at holde sammen på den kæmpe historie, der præsenteres. Hvad var det nu, der var de vigtigste punkter? Hvad er det særligt interessant at lægge mærke til? Her må læreren træde til med arbejdsspørgsmål, oversigter og nogle vigtige holdepunkter. I den sammenhæng kunne forfatterne måske også have suppleret den grundige fremstilling af historie, som noget, der bare skal læres, med nogle spørgsmål eller opstillet nogle vigtige problemstillinger. For det første: Hvor er historikerne uenige? For det andet: Hvordan skal vi i dag forholde os til historien? De mindre glorværdige sider af historien som slavehandelen, uligheden eller den victorianske snerpede (dobbelt-)moral? Og hvad med den engelske imperialisme med racisme, hensynsløshed og herskermentalitet? Og på den anden side Englands vigtige bidrag til udvikling af demokratiet, menneskerettighederne og naturvidenskaben? Storbritanniens historie udfylder et tomrum i lærebogssamlingen, og den vil være uundværlig for såvel historie- som engelsklæreren i de kommende år. Ikke hele bogen vil blive brugt, men den solide gennemarbejdede fremstilling, de flotte illustrationer og de gode kilder vil gøre den til grundbogen i mange år. Godt arbejde

å længe jeg har undervist, har der ikke været en samlet fremstilling af Englands/Storbritanniens historie, men det er der nu rådet bod på med denne fine bog skrevet af to erfarne undervisere fra Frederiksborg Gymnasium. Tak for det!
Bogen er blevet ganske omfattende, og derfor har forfatterne rigtigt valgt <link boeger/historie/storbritanniens-historie/>at lægge de 51 kilder på forlagets hjemmeside,</link> og de er forsynet med gode spørgsmål, men af en eller anden mærkelig grund følger opdelingen af kilderne ikke bogens kapitelinddeling – men pyt med det!

Lærebogen, der også med fordel kan læses af andre interesserede, er delt op i 24 kapitler, og bogen er karakteriseret ved meget fine illustrationer forsynet med gode billedtekster, og hvert kapitel indledes med et flot billede over to sider – det er indbydende! Bogen har mange kvaliteter. Den er gennemarbejdet og skrevet i et godt sprog, der vil være let tilgængeligt for næsten alle elever på ungdomsuddannelserne. Der er i fremstillingen lagt vægt på, at vi får hele historien med i mange dimensioner. Det er nemlig ikke kun Englands historie, men både Wales’, Skotlands og (Nord-)Irlands historie er med i selvstændige kapitler. Der er også flere selvstændige afsnit/kapitler om Londons historie – fint for dem, der skal på studietur til denne by! Forfatterne har heller ikke glemt, at historie er andet end politik, krige, økonomi, sociale forhold, industrialisering, imperialisme og ulighed. Den kulturelle historie har også fået sine små lommer i fremstillingen. Eleverne kan læse om Shakespeare, om Händel og hans musik, om Oscar Wilde og den forfærdelige behandling af homoseksuelle i datiden og om popkultur med Bealtemania i mere moderne tid – det er spændende! Bogens undertitel er ”fra Britannia til Brexit”, og det betyder desværre, at et af de kendteste historiske monumenter Stonehenge ikke falder indenfor rammen. På den anden side er fremstillingen ført helt op til nutiden med vedtagelsen af Brexit og usikkerheden om, hvordan den gamle, noget forslåede imperiemagt vil klare sig i en fremtid uden for det europæiske fællesskab – det er det store spørgsmål! Med sine 240 meget tætskrevne sider i to spalter vil det ikke være en lærebog, som man læser fra ende til anden med et historiehold. Som forfatterne også gør opmærksom på, kan læreren vælge ud og vælge fra. Men vil man give sig i kast med bogen, kan man let finde de rigtige sider. Det vil være oplagt at gribe fat i den engelske udvikling fra 1700-tallet og frem, hvor der ud af Nordsøens tåger dukker den revolutionerende industrialisering i 1700-tallet og den efterfølgende globale imperiemagt, der kom til at dominere verden i 1800-tallet og frem til Første Verdenskrig. I fremstillingen lægges der vægt på at få det hele med. Når fx industrialiseringen formidles, bliver der peget på mange opfindelser, nybrud, nye maskiner, nye kanaler, nye veje, nye sociale forhold og meget mere. De forfærdende sociale forhold under den tidlige industrialisering får også en god dækning. Men i den meget indholdsmættede fremstilling savner jeg nogle oversigter, sammenfatninger og hovedlinjer, der kunne gøre det lettere for den forudsætningsløse elev at holde sammen på den kæmpe historie, der præsenteres. Hvad var det nu, der var de vigtigste punkter? Hvad er det særligt interessant at lægge mærke til? Her må læreren træde til med arbejdsspørgsmål, oversigter og nogle vigtige holdepunkter. I den sammenhæng kunne forfatterne måske også have suppleret den grundige fremstilling af historie, som noget, der bare skal læres, med nogle spørgsmål eller opstillet nogle vigtige problemstillinger. For det første: Hvor er historikerne uenige? For det andet: Hvordan skal vi i dag forholde os til historien? De mindre glorværdige sider af historien som slavehandelen, uligheden eller den victorianske snerpede (dobbelt-)moral? Og hvad med den engelske imperialisme med racisme, hensynsløshed og herskermentalitet? Og på den anden side Englands vigtige bidrag til udvikling af demokratiet, menneskerettighederne og naturvidenskaben? Storbritanniens historie udfylder et tomrum i lærebogssamlingen, og den vil være uundværlig for såvel historie- som engelsklæreren i de kommende år. Ikke hele bogen vil blive brugt, men den solide gennemarbejdede fremstilling, de flotte illustrationer og de gode kilder vil gøre den til grundbogen i mange år. Godt arbejde

å længe jeg har undervist, har der ikke været en samlet fremstilling af Englands/Storbritanniens historie, men det er der nu rådet bod på med denne fine bog skrevet af to erfarne undervisere fra Frederiksborg Gymnasium. Tak for det!
Bogen er blevet ganske omfattende, og derfor har forfatterne rigtigt valgt <link boeger/historie/storbritanniens-historie/>at lægge de 51 kilder på forlagets hjemmeside,</link> og de er forsynet med gode spørgsmål, men af en eller anden mærkelig grund følger opdelingen af kilderne ikke bogens kapitelinddeling – men pyt med det!

Lærebogen, der også med fordel kan læses af andre interesserede, er delt op i 24 kapitler, og bogen er karakteriseret ved meget fine illustrationer forsynet med gode billedtekster, og hvert kapitel indledes med et flot billede over to sider – det er indbydende! Bogen har mange kvaliteter. Den er gennemarbejdet og skrevet i et godt sprog, der vil være let tilgængeligt for næsten alle elever på ungdomsuddannelserne. Der er i fremstillingen lagt vægt på, at vi får hele historien med i mange dimensioner. Det er nemlig ikke kun Englands historie, men både Wales’, Skotlands og (Nord-)Irlands historie er med i selvstændige kapitler. Der er også flere selvstændige afsnit/kapitler om Londons historie – fint for dem, der skal på studietur til denne by! Forfatterne har heller ikke glemt, at historie er andet end politik, krige, økonomi, sociale forhold, industrialisering, imperialisme og ulighed. Den kulturelle historie har også fået sine små lommer i fremstillingen. Eleverne kan læse om Shakespeare, om Händel og hans musik, om Oscar Wilde og den forfærdelige behandling af homoseksuelle i datiden og om popkultur med Bealtemania i mere moderne tid – det er spændende! Bogens undertitel er ”fra Britannia til Brexit”, og det betyder desværre, at et af de kendteste historiske monumenter Stonehenge ikke falder indenfor rammen. På den anden side er fremstillingen ført helt op til nutiden med vedtagelsen af Brexit og usikkerheden om, hvordan den gamle, noget forslåede imperiemagt vil klare sig i en fremtid uden for det europæiske fællesskab – det er det store spørgsmål! Med sine 240 meget tætskrevne sider i to spalter vil det ikke være en lærebog, som man læser fra ende til anden med et historiehold. Som forfatterne også gør opmærksom på, kan læreren vælge ud og vælge fra. Men vil man give sig i kast med bogen, kan man let finde de rigtige sider. Det vil være oplagt at gribe fat i den engelske udvikling fra 1700-tallet og frem, hvor der ud af Nordsøens tåger dukker den revolutionerende industrialisering i 1700-tallet og den efterfølgende globale imperiemagt, der kom til at dominere verden i 1800-tallet og frem til Første Verdenskrig. I fremstillingen lægges der vægt på at få det hele med. Når fx industrialiseringen formidles, bliver der peget på mange opfindelser, nybrud, nye maskiner, nye kanaler, nye veje, nye sociale forhold og meget mere. De forfærdende sociale forhold under den tidlige industrialisering får også en god dækning. Men i den meget indholdsmættede fremstilling savner jeg nogle oversigter, sammenfatninger og hovedlinjer, der kunne gøre det lettere for den forudsætningsløse elev at holde sammen på den kæmpe historie, der præsenteres. Hvad var det nu, der var de vigtigste punkter? Hvad er det særligt interessant at lægge mærke til? Her må læreren træde til med arbejdsspørgsmål, oversigter og nogle vigtige holdepunkter. I den sammenhæng kunne forfatterne måske også have suppleret den grundige fremstilling af historie, som noget, der bare skal læres, med nogle spørgsmål eller opstillet nogle vigtige problemstillinger. For det første: Hvor er historikerne uenige? For det andet: Hvordan skal vi i dag forholde os til historien? De mindre glorværdige sider af historien som slavehandelen, uligheden eller den victorianske snerpede (dobbelt-)moral? Og hvad med den engelske imperialisme med racisme, hensynsløshed og herskermentalitet? Og på den anden side Englands vigtige bidrag til udvikling af demokratiet, menneskerettighederne og naturvidenskaben? Storbritanniens historie udfylder et tomrum i lærebogssamlingen, og den vil være uundværlig for såvel historie- som engelsklæreren i de kommende år. Ikke hele bogen vil blive brugt, men den solide gennemarbejdede fremstilling, de flotte illustrationer og de gode kilder vil gøre den til grundbogen i mange år. Godt arbejde

Ulrik Grubb / Noter april 2020

Udgave1
Oplag1
Udgivelsesår2020
NiveauA- og B-niveau
Antal sider200
FagHistorie
ISBN978-87-7970-603-3
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 340,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 107,50 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 2 år DKK 142,50 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 3 år DKK 161,25 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)