Forlaget Columbus

Fra fortid til historie, 2. udgave

 • Figur 1: Illustration af menneskers historiebevidsthed
 • Figur 2: Historiebevidsthed - et eksempel
 • Figur 3: Sådan danner vi historiebevidsthed
 • Figur 5: Skabelse af national identitet gennem kollektiv erindring
 • Figur 6: Identitetsniveauer og kollektiv erindring
 • Figur 7
 • Figur 8: Et eksempel på en regerings historiebrug
 • Figur 9: Skalaen faghistorie-populærhistorie
 • Figur 10: Historisk metode 1
 • Figur 11: Historisk metode 2
 • Figur 12: Model til genstandsanalyse
 • Figur 13: Historisk metode 3
 • Figur 14: Forholdet mellem de forskellige materialetyper
 • Figur 15: Model: Fremstilling af historie
 • Figur 16: Idiografiske og nomotetiske tilgange til historiefaget
 • Figur 18: Den moderne historieskrivnings historie
 • Spørgeskema til diskursanalyse
 • Figur 20: Erfaring og betydning
 • Figur 21: Historiens to drivkræfter ifølge den materialistiske historieopfattelse
 • Figur 22: Basis styrer samfundets overbygning
 • Eastons model for det politiske system
 • Weimarrepublikkens politiske system
 • Prisen på hvede i England i 1165-1206
 • Figur 23: Statsdannelse som resultat af den militære udvikling
 • Figur 27: Braudels historieopfattelse

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)