Forlaget Columbus

Fra fortid til historie, 2. udgave

Velkommen til bogens hjemmeside

På siden finder du øvelser, opgaver og ekstramateriale til bogen, herunder eksempler på problemformuleringer til mundtlige og skriftlige eksamensopgaver samt elevbesvarelser. Materialet knytter sig til bogens forskellige kapitler og kan findes via menuen herover.

Til hvert kapitel er tilknyttet:

  • Læsefokus: Spørgsmål til teksten, der retter fokus på kapitlets centrale pointer. Kan man svare på dem, har man fanget det vigtigste!
  • Øvelser: Refleksionsopgaver og arbejd-videre-spørgsmål, som lægger op til at bruge begreber og fremgangsmåder til at arbejde med flere temaer og supplerende materiale. Fx en metodeopgave til kapitel 2 og øvelser i at undersøge fremstillinger og formidle historie til kapitel 3.

Anders Hassing og Christian Vollmond 2019

Om 2. udgave:
"Bogen får mine bedste anbefalinger med på vejen og bør købes, læses og bruges i historieundervisningen, hvor de mange velvalgte øvelser som præsenteres i bogen vil højne enhver undervisningssituation i de gymnasiale uddannelser."
Stanis Elsborg, Historie & Samfundsfag, forår 2018

"Fra fortid til historie (kan) blive et afgørende redskab til at give historieundervisningen den standard, som faget fortjener og samtidig klæde eleverne på til deres voksenliv som historiebevidste, kritiske borgere. Det bliver der i høj grad brug for i den fremtid, der venter."
Knud Holch Andersen, Noter, forår 2018

Om 1. udgave:
"Ambitiøs og kvalificeret guide til historiefaget (...) Læseren møder et fag, der har fået støvlerne på i form at et veludviklet begrebsapparat og et teorigrundlag, der samtidig udtrykker en ny identitet og selvforståelse (...) Den pædagogiske tilrettelæggelse er helt i top".
Knud Holch Andersen, Noter nr. 199, december 2013

”Fra fortid til historie … bør efter min bedste overbevisning være fast pensum for alle lærerstuderende i faget historie (...) Fra fortid til historie bør med sin grundighed, sit vedkommende sprog og sit engagerende kildevalg stå på hylden (…) som et solidt fundament for alle, som beskæftiger sig med formidling af historie, eller som interesserer sig for historie, kultur, samfundsfag og sociologi generelt”.
Dennis Hornhave Jacobsen, Historie og Samfundsfag nr. 4, 2013

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)