Fra fortid til historie, 2. udgave

Åbn undermenuer...

Studieretningsprojektet (SRP) med historie - en elevvejledning

Studieretningsprojektet i 3.g er en tværfaglig akademisk opgave (se Fra fortid til historie s. 40). Når historie indgår som fag i SRP, består opgaven i at lave en faghistorisk fremstilling, hvor historiefagets faglige mål kommer i spil sammen med et andet fag. Helt konkret skal begge fag være med til at besvare en problemformulering.

Problemformuleringen laves af vejlederne i de to fag, som eleven har valgt at bruge i sin SRP, men efter samtaler med eleven. Som elev skal du derfor sætte dig ind i et emne og overveje, hvori der kan ligge en interessant problemstilling.

Hvordan finder man et emne og en problemstilling? Man kan fx tage udgangspunkt i de forskellige faghistoriske tilgange, der præsenteres i bogens kapitel 6-8. De forskellige tilgange arbejder nemlig med hver deres grundlæggende spørgsmål og benytter sig af forskellige typer af kildemateriale. Både spørgsmål og kildemateriale fremgår af de skematiske oversigter over tilgangene, der præsenteres i bogen.

Den endelige problemformulering vil ofte være formuleret som et overordnet spørgsmål med underspørgsmål på de taksonomiske niveauer:

  • redegørelse
  • analyse
  • vurdering/diskussion

Det er afgørende, at begge fag kommer i spil over det redegørende niveau. Det er med andre ord ikke tilstrækkeligt, at historiefaget "kun" redegør for den historiske baggrund, mens et andet fag tager sig af analysen. Også historiefaget skal benyttes analytisk, for på den måde viser du, at du kender og behersker fagets metode.