Forlaget Columbus

Pirater

Oplæg til arbejdsplan for kapitel 2 (baseret på 60 minutters lektioner)

1. lektion:

Lektier:

  • Læs kapitlet og lav et mundtligt oplæg hvor I besvarer følgende historiefaglige problemstillinger;
  1. Hvilke årsager er der til at det er Spanien, der får magten over Den Nye Verden?
  2. Hvordan forvalter de denne magt?
  3. Hvilke konsekvenser får spaniernes håndtering af magten over Den Nye Verden for dem?

Lektionsplan:

  • Gennemgå lektien
  • Lav opgave A, B og C.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)