Forlaget Columbus

Afrika - fortid og fremtid

Kapitel 1-3: Afrikas oprindelse, menneskets vugge + Bantu-folket på vandring + Befolkning, samfund og stat

Arbejdsspørgsmål

Redegørelsesspørgsmål

 • 1. I første afsnit af denne bog peger forfatterne på sammenhængen mellem naturskabte vilkår og samfund, og foreslår blandt andet at forstå historien ud fra en teori fremsat af Jeffrey Herbst.
  • Gør rede for teorien (se Kapitel 3. Du kan evt. finde mere på nettet).
  • Identificér de elementer, der ifølge teorien påvirker statsdannelse.
  • Identificér de elementer, der har påvirket udviklingen af menneske, samfund og stat i Afrika.
  • Vælg et land eller et kontinent uden for Afrika og se, om I kan afprøve teorien dér. Identificér de grundlæggende elementer. Konkludér.
 • 2. Der sker store ændringer i et samfund, når dets produktion ændres fra jæger-samler til landbrug.
  • Identificér forandringerne i redskaber, strategi, samarbejdsformer, resultater.
  • Identificér ændringer i samfundsformer.

Undersøgelsesspørgsmål

 • 1. Læs introduktionen til Afsnit 1 igen. Forskeren Jeffrey Herbst har i bogen States and Power in Africa lavet flere beregninger over væksten i befolkningen i Afrika og resten af verden. Han viser blandt andet en udvikling, hvor Afrikas befolkning udgør en faldende del af verdens befolkning:
  • I år 1500: 14%
  • I år 1750: 6-11%
  • I år 1900: 5-7%
 • Undersøg følgende:
  • Hvordan er det gået siden?
  • Hvad siger FN om den sandsynlige udvikling i de kommende år (se kapitel 15)?
  • Hvilke faktorer har påvirket udviklingen?
 • 2. Sammenlign udviklingen i styreformer i Afrika med Europa. Brug fx nedenstående diagram og løs følgende opgaver:
  • Tilføj selv kasser (som ’xxx’, ’yyy’) og find de elementer i teksten, du mener passer ind i skemaet.
  • Kan du finde relationer mellem de forskellige elementer i kasserne?

|Afrika|Europa

Centralmagten|Svag|Stærk

Kontrol over grænseområder|Svag|Stærk

Jordens kvalitet|Dårlig|God

xxx||

yyy||

Kapitel 1-3

Afrika

Europa

Centralmagten

Svag

Stærk

Kontrol over grænseområder

Svag

Stærk

Jordens kvalitet

Dårlig

God

xxx

yyy

swipe

Diskussionsspørgsmål

 • 1. Se den lille om Malthus’ teori under ekstra materiale. Gør rede for indhold og forskel på hans og Boserups teorier om sammenhæng mellem  befolkningstæthed og fødevareproduktion.
  • Hvad er de vigtigste forskelle på de to teorier.
  • Diskutér, om tendenser i verden i dag tyder på, at fx Malthus får ret.
  • Diskutér, hvad Boserups teori betyder for synet på befolkningstilvækst og ideen om ’overbefolkning’.
 • 2. Klientelisme er en styreform, hvor en patron (chef) råder over samfundets ressourcer og privilegier. Patronen uddeler disse til klienterne, der er afhængige af disse midler, og får til gengæld deres loyalitet (se fx mere om klientelisme i oversigtsartiklen her på hjemmesiden (denne er på vej)).
  • Diskuter, om der forskellige steder i det danske samfund findes klientelisme.
  • Opstil tre hypoteser på, hvorfor den findes/ikke findes i Danmark.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)