Afrika - fortid og fremtid

Åbn undermenuer...

Kapitel 1-3: Afrikas oprindelse, menneskets vugge + Bantu-folket på vandring + Befolkning, samfund og stat

Arbejdsspørgsmål

Redegørelsesspørgsmål

 • 1. I første afsnit af denne bog peger forfatterne på sammenhængen mellem naturskabte vilkår og samfund, og foreslår blandt andet at forstå historien ud fra en teori fremsat af Jeffrey Herbst.

  • Gør rede for teorien (se Kapitel 3. Du kan evt. finde mere på nettet).
  • Identificér de elementer, der ifølge teorien påvirker statsdannelse.
  • Identificér de elementer, der har påvirket udviklingen af menneske, samfund og stat i Afrika.
  • Vælg et land eller et kontinent uden for Afrika og se, om I kan afprøve teorien dér. Identificér de grundlæggende elementer. Konkludér.

 • 2. Der sker store ændringer i et samfund, når dets produktion ændres fra jæger-samler til landbrug.

  • Identificér forandringerne i redskaber, strategi, samarbejdsformer, resultater.
  • Identificér ændringer i samfundsformer.

Undersøgelsesspørgsmål

 • 1. Læs introduktionen til Afsnit 1 igen. Forskeren Jeffrey Herbst har i bogen States and Power in Africa lavet flere beregninger over væksten i befolkningen i Afrika og resten af verden. Han viser blandt andet en udvikling, hvor Afrikas befolkning udgør en faldende del af verdens befolkning:

  • I år 1500: 14%
  • I år 1750: 6-11%
  • I år 1900: 5-7%

 • Undersøg følgende:

  • Hvordan er det gået siden?
  • Hvad siger FN om den sandsynlige udvikling i de kommende år (se kapitel 15)?
  • Hvilke faktorer har påvirket udviklingen?

 • 2. Sammenlign udviklingen i styreformer i Afrika med Europa. Brug fx nedenstående diagram og løs følgende opgaver:

  • Tilføj selv kasser (som ’xxx’, ’yyy’) og find de elementer i teksten, du mener passer ind i skemaet.
  • Kan du finde relationer mellem de forskellige elementer i kasserne?

AfrikaEuropa
CentralmagtenSvagStærk
Kontrol over grænseområderSvagStærk
Jordens kvalitetDårligGod
xxx
yyy

Diskussionsspørgsmål

 • 1. Se den lille om Malthus’ teori under ekstra materiale. Gør rede for indhold og forskel på hans og Boserups teorier om sammenhæng mellem  befolkningstæthed og fødevareproduktion.

  • Hvad er de vigtigste forskelle på de to teorier.
  • Diskutér, om tendenser i verden i dag tyder på, at fx Malthus får ret.
  • Diskutér, hvad Boserups teori betyder for synet på befolkningstilvækst og ideen om ’overbefolkning’.

 • 2. Klientelisme er en styreform, hvor en patron (chef) råder over samfundets ressourcer og privilegier. Patronen uddeler disse til klienterne, der er afhængige af disse midler, og får til gengæld deres loyalitet (se fx mere om klientelisme i oversigtsartiklen her på hjemmesiden (denne er på vej)).

  • Diskuter, om der forskellige steder i det danske samfund findes klientelisme.
  • Opstil tre hypoteser på, hvorfor den findes/ikke findes i Danmark.