Forlaget Columbus

IP&Ø

Litteraturliste IP&Ø

Denne litteraturliste er først og fremmest rettet til elever, der vil skrive SRP i International Politik (og naturligvis også til lærere).

Vi har valgt at stille bøgerne op i alfabetisk orden efter forfatternavne, idet en række af listens bøger drejer sig om mere end ét af vores kapitler. Vi har først og fremmest valgt at medtage nyere bøger og primært på dansk. De store ”klassikere” kan man finde titler og udgivelsesår på rundt om på de steder i bogen, hvor de bliver omtalt (eventuelt kan man finde dem via bogens indeks).

Hvis man søger bøger om bestemte emner, kan man eventuelt gå på opdagelse på Forlaget Columbus’ hjemmesider for andre af de mange bøger om internationale forhold.

Bøger

 • Lars Erslev Andersen m.fl.: Arabisk forår – baggrund og konsekvenser, Ræsons Forlag 2011
 • Liv Andersson m.fl. (red): IP i praksis – et værktøj til studiet af international politik, Jurist- og økonomforbundets Forlag 2012
 • John Baylis, Steve Smith & P. Owens: The Globilization of World Politics. An Introduction to International Relations, Oxford University Press 2011
 • G. Bingham Powell m.fl.: Comparative Politics Today, Longman 2012
 • Niels Boel og Finn Rasmussen: Det nye Latinamerika, Columbus 2010
 • Niels Boel: Migration – en verden i bevægelse, Columbus 2016
 • Hans Branner m.fl.: Afghanistan, Taleban og det internationale samfund, Columbus 2010
 • Hans Branner: Det politiske Europa, Columbus 2012
 • Hans Branner: Global politik, Columbus 2015
 • Hans Branner: Kloden rundt, Columbus 2014
 • Henrik Ø. Breitenbauch: Uendelig krig?, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2015
 • Chris Brown & Kirsten Ainley: Understanding International Relations, Palgrave 2009
 • Peter Brøndum og Annegrethe Rasmussen: USA's udfordringer, Columbus 2016
 • Morten Bülow og Tonny Brems (red): International politikNU, Systime 2015
 • Noam Chomsky: Hegemoni eller overlevelse: Amerikas jagt på verdensherredømmet, Klim 2006
 • Steen F. Christensen m.fl.: Fremtidens stormagter, Aarhus Universitetsforlag 2010
 • Corbridge, Harriss & Jeffrey: India today, Polity Press 2013
 • Council on Foreign Affairs: The New Arab Revolt, 2011
 • J-P. Filiu: The Arab Revolution. Ten Lessons from the Democratic Uprising, 2011
 • Anthony Giddens: En løbsk verden. Hvordan globaliseringen forandrer vores tilværelse, Hans Reitzel 2007
 • Mogens Hansen (red.): Kinesiske Perspektiver, Gyldendal 2013
 • Per Henriksen: Økonomi ABC, Columbus 2013
 • Per Henriksen: Økonomiske kriser, Columbus 2013
 • Andrew Heywood: Global Politics, Palgrave 2011
 • Samuel Huntington: Civilisationernes sammenstød. Mod en ny verdensorden, Peoples Press 2007
 • Anders Jerichow: Mellemøstkonflikter, Gyldendal 2009
 • Robert Kagan: Paradiset og magten. Amerika og Europa i den nye verdensorden, Gyldendal 2003
 • Karns, Mingst & Stiles: International Organizations, Lynne Rienner, 2015
 • Clement Kjersgaard (red.): ”Hvor står Danmark nu?”, Ræsons Forlag 2015
 • Kirsten Krehan og Andreas Springer: Tyskland – et land i forandring, Columbus 2016
 • Henrik Kureer: ØkonomiNU, Systime 2016
 • Jacob Langvad: Europas svære fællesskab, Columbus 2015
 • Robyn Meredith: Elefanten og dragen, Gyldendal Business 2009
 • Peter Nedergaard: Rusland – politik, økonomi og samfund, Columbus 2015
 • Svend Roed Nielsen og Jacob Graves Sørensen: Brasilien – en ny stormagt, Columbus 2012
 • Joseph Nye: Is the American Century Over?, Polity Press 2015
 • Joseph Nye: The Paradox of American Power. Why the Worlds only Superpower cant go it alone, Oxford University Press 2002
 • Robert O’Brien & Marc Williams: Global Political Economy, Palgrave 2013
 • Pia Pinkowski: Terrorens mange ansigter, Columbus 2006
 • Finn Rasmussen og Peter Tygesen: Afrika – fortid og fremtid, Columbus 2016
 • Janus Graves Rasmussen og Jacob Graves Sørensen: Mellemøsten under forandring, Columbus 2012
 • Jeffrey Sachs m.fl.: World Happiness Report 2016
 • Søren Schmidt: Politik og sikkerhed i Mellemøsten, Gyldendal 2011
 • Thomas Skidmore: Brazil: Five centuries of Change, 2009
 • Lars Søndergård: Verdens syv udfordringer, Columbus 2010
 • Jacob Graves Sørensen og Tom Sig Jessen: Indien – den nye stormagt, Columbus 2014
 • Fareed Zakaria: Den postamerikanske verden, Informations Forlag 2009
 • Clemens Stubbe Østergaard: Kinas eksperimenter, Columbus 2008

Udvalgte tidsskrifter, databaser mv.

 • Danmarks Statistik
 • The Economist
 • The European Environment - State and Outlook, Det Europæiske Miljøagentur
 • Foreign Affairs
 • Forsvarsakademiet (har en lang stribe hæfter om mange emner)
 • IISS Military Balance
 • IMF: World Economic Outlook
 • IPCC-rapporter (kommer med få års mellemrum)
 • Magasinet Udvikling, Danmarks Udenrigsministerium
 • Politica
 • Samfundsstatistik, Columbus
 • SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute)
 • State Department: Patterns of Global Terrorism
 • US Department of Defense
 • World Economic Forum
 • WTO: International Trade Statistics

Links

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)