Forlaget Columbus

IP&Ø

SRP-opgaver

To SRP-opgaver til inspiration.

Hvis nogen skulle have lyst til at skrive SRP, SSO eller SRO om MENA, kan man hente inspiration i de to følgende opgaver, som begge er skrevet af elever fra Øregård Gymnasium i december 2011:

  • Christina Maria Andersen: Det arabiske forår og dets historiske baggrund.
  • Christina Winther Madsen: USA og Mellemøsten efter 1990.

Vi takker de to elever for at give os tilladelse til at vise opgaverne!

OBS! Vi har udeladt de officielle forsider, abstracts, bilag til opgaveformuleringerne og bilag til opgaverne.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)