Forlaget Columbus

IP&Ø

Filmkatalog til IP&Ø

Nedenfor har vi opstillet et annoteret filmkatalog: en række forslag til relevante film og videoer, som kan bruges i tilknytning til de enkelte afsnit og kapitler. Film har jo den fordel, at de skaber variation i undervisningen, og samtidig kan de konkretisere de temaer, der undervises i.

Vi har stort set holdt os til film fra Center for Undervisningsmidler (CFU), hvor man kan logge ind med sit UNI-Login (eller NemID). Link: http://hval.dk/mitcfu/. Man går ind under fanen ”SØG I SAMLINGERNE”, trykker på ”Film og TV”, hvorefter man søger på filmens titel. Hvis intet andet er nævnt, er filmen fra CFU. God fornøjelse.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)