Forlaget Columbus

IP&Ø

Kapitel 1

Opgave 1

I kapitel 1.6.4 giver forfatterne udtryk for, at liberalismen ikke kan forklare den fortsatte strid i Palæstina-området. Alligevel har Israel ikke været i krig med de omkringliggende lande (med undtagelse af Libanon) i mere end 20 år. Diskutér, om vi rent faktisk er kommet op ad sikkerhedsstigen (figur 1.5), eller om vi stadig er i status quo. Find evt. informationer her.

Opgave 2

Israel opfatter sig selv som ”det eneste demokrati i Mellemøsten”, hvilket har knyttet dem til USA, jf. Den demokratiske fredstese. Men hvor demokratisk er Israel egentlig? Analysér Israels demokrati ud fra borgernes rettigheder ved at lave et komparativt case-studie med Danmark ved brug af data fra Freedomhouse.org. Israel. Danmark (findes indtil videre kun fra 2015).

Opgave 3

Analysér, hvad effekterne af Israels besættelse af de palæstinensiske områder har haft af konsekvenser. Tag udgangspunkt i neorealismens og neoliberalismens mål samt Israels historiske interaktion med omkringliggende stater.

Opgave 4

Diskutér ud fra henholdsvis neorealismen og neoliberalismen, hvilken fremtidig strategi, Israel bør føre.

Opgave 5

Diskutér ud fra henholdsvis neorealismen og neoliberalismen, hvilken fremtidig strategi, Palæstina bør føre.

Opgave 6

Hører det realistiske statsfokus overhovedet stadig til i IP, eller er det forældet i takt med den øgede interdependens landene imellem? Diskutér dette ud fra artiklen ”Mens Europa slås om grænser, forbinder verden sig” (https://www.information.dk/debat/2016/05/mens-europa-slaas-graenser-forbinder-verden).

Opgave 7

Forskellig national identitet kan hurtigt lede til misforståelser. Diskutér ud fra konstruktivismen og neorealismen, om Vestens fjendebillede af Nordkorea i virkeligheden blot er forekommet pga. misforståelser, eller om det er en del af en amerikanskledet balancering af alternative politiske kulturer. Inddrag artiklen "Analyse: Derfor forstår Vesten ikke Nordkorea".

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)