Forlaget Columbus

Fondsbestyrelsen

Columbus' fondsbestyrelse har det overordnede ansvar for fond og forlag og sikrer forankring i de faglige miljøer.

De fleste af fondens bestyrelsesmedlemmer udpeges af bestyrelsen for Foreningen af lærere i samfundsfag (FALS) under hensyntagen til fondens fundats og forretningsorden samt anbefalingerne fra Komiteen for god fondsledelse. Bortset fra forlagets direktør og advokat er bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert andet år.

Formand:

  • Janne Bisgaard Wikman, lektor ved Aarhus Katedralskole i samfundsfag og historie, tilsynsførende ved pædagogikum i gymnasiet, tidl. undervisningsassistent ved Aarhus Universitet, tidl. bestyrelsesmedlem i FALS.

Øvrige medlemmer:

  • Claus Corneliussen, vicerektor ved Helsingør Gymnasium, lektor i samfundsfag og historie, ph.d. i historie og master i ledelse. Tidl. bestyrelsesmedlem i FALS.
  • Marie-Louise Bach, lektor ved Nyborg Gymnasium i historie og samfundsfag, tidl. bestyrelsesmedlem i FALS og redaktør på Samfundsfagsnyt.
  • Vibeke Allerup Petersen, lektor og uddannelsesleder ved Frederiksborg Gymnasium i samfundsfag, til bestyrelsesmedlem i FALS, redaktør for Samfundsfagsnyt.
  • Jakob Skött, lektor ved Nyborg Gymnasium i samfundsfag og engelsk, medlem af opgavekommissionen for skriftlig samfundsfag på STX, ph.d. i statskundskab og repræsentant for FALS.
  • Niels-Peter Kjølbye, jurist, konsulent hos BASICO
  • Anders Hassing, forlagsdirektør, cand.mag. Censor ved universiteterne og medlem af aftagerpanelet ved Institut for Statskundskab, København Universitet. Tidl. gymnasielektor i samfundsfag og historie, ekstern lektor i teoretisk pædagogikum, tilsynsførende ved pædagogikum i gymnasiet og bestyrelsesmedlem i FALS.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)