Forlaget Columbus

Columbus-prisen til Zetland

Medlemsmediet Zetland er i 2023 årets modtager af Columbus-prisen!

Se pressemeddelelsen

Fundatsen

Columbus-prisen er indstiftet af FALS, Samfundsfagslærerne i Gymnasiet og HF, og Forlaget Columbus. Prisen blev indstiftet af Fonden i anledning af at samfundsfag havde eksisteret 25 år i gymnasiet.

Prisen tildeles ved passende lejligheder en person eller institution, der i den offentlige debat holder fast i ideerne om demokrati, ægte politisk engagement og betydningen af saglige argumenter - og som derved gør det spændende at være lærer i samfundsfag. Prisen kan ikke søges.

Ved prisuddelingen skal offentligheden orienteres for at styrke kendskabet og interessen for samfundsfag.

Prismodtagere

 • 2023: Zetland
 • 2022: Matilde Kimer
 • 2021: HOPE
 • 2019: Ungdommens folkemøde
 • 2018: DR Detektor
 • 2017: Debattør Emma Holten
 • 2016: journalist og dokumentarist Nagieb Khaja
 • 2015: lektor i international politik Peter Viggo Jacobsen
 • 2014: AE-rådet og CEPOS
 • 2013: Journalist Martin Krasnik
 • 2010: Professor Marlene Wind
 • 2009: Filminstruktøren Christoffer Guldbrandsen
 • 2008: Magasinet Ræson
 • 2006: Professor Jørgen Goul Andersen
 • 2002: Sociologen Henrik Dahl
 • 2000: Professor Erik Jørgen Hansen
 • 1998: Ugebrevet Mandag Morgen
 • 1997: Tidl. nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer
 • 1996: Danmarks Radios Orientering i P1
 • 1995: Redaktør Knud Vilby
 • 1993: Medlem af Folketinget Ritt Bjerregaard
 • 1991: Redaktør Preben Wilhjelm

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)