Åbn undermenuer...

Fondsbestyrelsen

Columbus' fondsbestyrelse har det overordnede ansvar for fond og forlag og sikrer forankring i de faglige miljøer.

De fleste af fondens bestyrelsesmedlemmer udpeges af bestyrelsen for Foreningen af lærere i samfundsfag (FALS) under hensyntagen til fondens fundats og forretningsorden samt anbefalingerne fra Komiteen for god fondsledelse. Bortset fra forlagets direktør og advokat er bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert andet år.

Formand:

  • Janne Bisgaard Wikman, lektor ved Aarhus Katedralskole i samfundsfag og historie, tilsynsførende ved pædagogikum i gymnasiet, tidl. undervisningsassistent ved Aarhus Universitet, tidl. bestyrelsesmedlem i FALS.

Øvrige medlemmer:

  • Claus Corneliussen, vicerektor ved Helsingør Gymnasium, lektor i samfundsfag og historie, ph.d. i historie og master i ledelse. Tidl. bestyrelsesmedlem i FALS.
  • Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen, lektor ved Aarhus Katedralskole i samfundsfag og engelsk, tidligere bestyrelsesmedlem i FALS.
  • Marie-Louise Bach, lektor ved Nyborg Gymnasium i historie og samfundsfag, tidl. bestyrelsesmedlem i FALS og redaktør på Samfundsfagsnyt.
  • Per Henriksen, redaktør og lektor ved Paderup Gymnasium i samfundsfag, erhvervsøkonomi og idræt, redaktør, tidligere ekstern lektor på Handelshøjskolen i Århus i budgetmodeller, tidligere fagkonsulent i Undervisningsmin., censor ved universiteterne, medlem af aftagerpanel på det samfundsvidenskabelige fakultet ved Aalborg Universitet.
  • Vibeke Allerup Petersen, repræsentant for FALS, adjunkt ved Frederiksborg Gymnasium i samfundsfag, bestyrelsesmedlem i FALS, redaktør for Samfundsfagsnyt.
  • Niels-Peter Kjølbye, advokat, NJORD.
  • Anders Hassing, forlagsdirektør, cand.mag. Censor ved universiteterne og medlem af aftagerpanelet ved Institut for Statskundskab, København Universitet. Tidl. gymnasielektor i samfundsfag og historie, ekstern lektor i teoretisk pædagogikum, tilsynsførende ved pædagogikum i gymnasiet og bestyrelsesmedlem i FALS.