Forlaget Columbus

Book kurser med forfatterne bag "Vejen til folkedrab"

Kursus 1: Folkedrabets århundrede
Det 20. århundrede bliver kaldt ’folkedrabets århundrede’, og det anslås, at mere end 100 millioner mennesker har mistet livet som ofre for folkedrab. Kurset tager udgangspunkt i bogen »Vejen til folkedrab« og gør nedslag i både historiske eksempler på folkedrab, herunder Armenien, Holocaust, Bosnien, og Rwanda, og inddrager også nutidige cases som forfølgelsen af rohingyaer i Myanmar og yazidier i Irak.

Det helt grundlæggende spørgsmål er, hvad folkedrab er. Hvad siger FN konventionen, og hvad er dens muligheder og dens begrænsninger? Hvornår kan overgreb karakteriseres som folkedrab, og hvad er forskellen mellem krigsforbrydelser og folkedrab? På kurset bliver Gregory Stantons teori om folkedrabets ti stadier introduceret, og de involverede aktørkategorier af ofre, gerningsmænd, tilskuere og redningsmænd, bliver behandlet.

Kurset afrundes med en diskussion af udfordringer og muligheder i undervisningen om kernestofområdet ”Holocaust og andre folkedrab” samt en introduktion til forløb, opgaver og øvelser til brug i undervisningen.

Kursus 2: Holocaust
Holocaust er betegnelsen for nazisternes folkedrab på seks millioner europæiske jøder op til og under 2. verdenskrig. Med udgangspunkt i bogen »Vejen til folkedrab« og kilder fra perioden undersøger kurset optakten, udryddelsen og efterspillet til Holocaust. De centrale spørgsmål er, hvordan kunne folkedrabet ske, og hvad betyder Holocaust i dag? Vi nærmer os svaret via en række nedslag, man kan behandle i undervisningen: Hvordan kom Hitler til magten i 1933? Hvorfor blev de tyske jøder udsat for diskrimination og hetz – hvilken rolle spillede antisemitismen? Hvordan udviklede ’jødepolitikken’ sig fra udgrænsning til udryddelse? Hvem var gerningsmændene, hvilke forbrydelser begik de? Hvilke former for modstand gjorde ofrene? Hvad er Holocaust-benægtelse, og hvorfor er der nogen, der benægter? Hvad betyder Holocaust i dag?

Kurset afrundes med en diskussion og udfordringer og muligheder i undervisningen om kernestofområdet Holocaust og andre folkedrab. Lærerne bliver også introduceret til et forløb om Holocaust samt til opgaver og øvelser til brug i undervisningen.

Kursus 3: Danmark og Holocaust
Historien om Danmark og Holocaust er historien om en undtagelse. I andre besatte lande i Europa blev hele jødiske samfund udslettet, men i Danmark overlevede 95 procent af jøderne. Da den tyske besættelsesmagt indledte jødeforfølgelser i oktober 1943, flygtede størstedelen af danske jøder til Sverige, mens omkring 500 personer blev fanget og sendt til kz-lejren Theresienstadt. Efter krigen vendte de fleste flygtninge og tidligere fanger tilbage til Danmark og kunne i det store hele fortsætte tilværelsen. At så mange overlevede er enestående i en europæisk sammenhæng, og på kurset forsøger vi at nærme os svaret på, hvordan det lod sig gøre. Hvad muliggjorde flugten til Sverige? Og hvordan overlevede de danske jøder fangenskabet i Theresienstadt?

Kurset tager udgangspunkt i kapitel 21 ”Danmark og Holocaust” i »Vejen til folkedrab« og indeholder også en diskussion af udfordringer og muligheder i undervisningen, når kernestofområdet Holocaust og andre folkedrab skal dækkes.

På kurset bliver lærerne også introduceret til undervisningsforløbet »Danmark og Holocaust«, der med afsæt i bogen samt i dokumentarfilm med danske vidnesbyrd fra oktober 1943 giver forslag til, hvordan emnet kan tages op i undervisningen.

Info:

Målgruppe:
Historielærere

Undervisere:
En af forfatterne til bogen
»Vejen til folkedrab«

Pris:
AC-takst + transport

Kontakt:

solvejberlau@gmail.com

stinethuge@gmail.com

 

 

 

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)