Forlaget Columbus

Vejen til folkedrab

Vejen til folkedrab
  • Bogen

Af Solvej Berlau og Stine Thuge

Hvad er folkedrab? Hvorfor bliver nogle grupper af mennesker stemplet som fjender og forsøgt udryddet? Hvordan blev de europæiske jøder ofre for historiens første industrialiserede folkedrab? Hvem var gerningsmændene, og hvorfor er der nogen, der benægter historien? Og hvad betyder Holocaust i dag?

Det 20. århundrede er blevet kaldt folkedrabets århundrede. Mere end 100 millioner mennesker blev forfulgt og myrdet for noget, de var – ikke noget, de havde gjort. Folkedrab sker ikke fra den ene dag til den anden. Det er en gradvis proces, der starter med tanken om, at nogle mennesker er mindre værd end andre, og over tid ender med drab på hele befolkningsgrupper.

Denne bog undersøger folkedrabets mekanismer med fokus på Holocaust – nazisternes folkedrab på de europæiske jøder. Den tager afsæt i Gregory Stantons teori om folkedrabets 10 stadier. Hvert kapitel behandler et tematisk spor, eksempelvis nazisternes magtovertagelse, propaganda og raceideologi, Nürnberglove, Krystalnatten, dødslejrene, retsopgør, gerningsmænd og holocaustbenægtelse. Bogen afsluttes med et særskilt kapitel om de danske jøders skæbne under Holocaust.

Alle kapitler indledes med en række spørgsmål og dilemmaer, som skal vække elevernes nysgerrighed og guide deres læsning. Kapitlerne er dertil forsynet med kilder og øvelser, der træner historiefagets faglige mål og sætter eleverne i stand til at anvende, bearbejde og diskutere det læste stof. På bogens hjemmeside findes undervisningsforløb og supplerende øvelser.

Bogen er skrevet til elever på ungdomsuddannelserne ud fra kravene i læreplanen for historie på A-niveau på STX, men den egner sig også til tvær- og flerfaglige sammenhænge og til andre uddannelsesinstitutioner, herunder HF, HHX, HTX, højskoler og korte eller mellemlange videregående uddannelser. Den kan også anvendes i uddrag i grundskolens ældste klasser.

Solvej Berlau er lektor i historie og samfundsfag på Slagelse Gymnasium. Stine Thuge er leder af Mellemfolkeligt Samvirkes nationale programafdeling. Forfatterne har i mere end 10 år arbejdet med folkedrab på Dansk Institut for Internationale Studier. De har været skribenter og redaktører på folkedrab.dk og står bag en lang række undervisningsmaterialer, bøger og dokumentarfilm om Holocaust og andre folkedrab.

Udgave1
Oplag1
Udgivelsesår2022
NiveauA- og B-niveau
FagHistorie

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)