Forlaget Columbus

Danskhed

  • Bogen

Af Maria Katrine Staugaard Lindequist og Stefan Staugaard Lindequist

Danskhed – introduktion til dansk kultur og identitet handler om den danske kultur og det at være dansk.

Bogen giver eleverne en bredere forståelse for, hvad kulturer er, samt hvad der adskiller dem. Den undersøger og diskuterer idéerne om danskerne som et homogent folk med en fælles kultur, og den ser nærmere på, hvordan danskheden italesættes som en dansk kulturel identitet. Sidst men ikke mindst forsøger den at give et nuanceret og teoretisk funderet billede af, om danskheden og den danske kultur er truet.

Hvad er det, der er på spil, når vi frygter globalisering og indvandring? Hvad er det, vi som danskere kan være bange for at miste?

Bogen indeholder følgende kapitler:

  • Kapitel 1: ”Kulturforståelse – hvad er en kultur?”
  • Kapitel 2: ”Kulturpolitik – hvordan støtter vi kulturen?”
  • Kapitel 3: ”Danskerne – har vi et dansk fællesskab?”
  • Kapitel 4: ”Danskhed – hvad vil det sige at være dansk?”
  • Kapitel 5: ”Det fremmede – er den danske kultur truet?"

Danskhed – introduktion til dansk kultur og identitet klæder eleverne godt på til at forstå og diskutere kulturelle problemstillinger og den kulturelle identitet og det fællesskab, der knytter sig til det at være dansk. Bogen kan anvendes på samfundsfag A og B, men den er også oplagt at anvende til faget kulturforståelse på HHX. Bogen er også velegnet til (samfundsfagsdelen af) kultur og samfundsfag på HF.

 

Udgave1
Oplag1
Udgivelsesår2020
NiveauA- og B-niveau
Antal sider156
FagSamfundsfag, Kulturforståelse
ISBN978-87-7970-604-0
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 260,00 inkl. moms
Forlaget Columbus eBog 4 år DKK 125,00 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)