Forlaget Columbus

Nationer og nationalisme

  • Bogen
  • Anmeldelser

AfKristian Iversen

Efter at være blevet spået en stille død i en globaliseret tidsalder er nationerne vendt tilbage. I både Danmark, Europa og mange andre steder er national identitet blevet et helt afgørende spørgsmål, der danner fællesskaber og politiske skillelinjer.

Bogen introducerer nationer og nationalisme og lægger op til undersøgelser og diskussion med eksempler fra både højre- og venstrefløj i Danmark og i udlandet.

Kristian Iversen er lektor i samfundsfag og historie ved Rysensteen Gymnasium og har tidligere skrevet bogen "Danmarkshistorie mellem erindring og glemsel" (Columbus 2014) med Ulla Nedergaard.

"Læsere af dette site, som ikke har læst de store klassikere om nationalisme og nationalismeforskning, kan passende starte her. Der er tale en letlæst introduktion til forståelsen af nationer og nationalisme på gymnasieniveau. Man kommer hele vejen rundt, og bogen giver en god indsigt i hvorfor fx national EU-modstand trives så udmærket på både den politiske højre- som venstrefløj. Ligeledes får man en god indsigt i hvilke faktorer der driver bevægelser som Brexit, Front Nationale, Hollands Frihedsparti (PVV), Trumps udgave af Republikanerne, ungarske Jobbiks og tyske Alternative für Deutschland (vistnok ikke nævnt). Fælles for disse bevægelser og politiske partier er en stærk form for egenopfattet nationalforståelse. En forståelse der lang fra er sammenfaldende. Så disse bevægelser eller partier, snakker langt fra med en stemme. Men et fællestræk ved disse bevægelser er dog, at de ser på fremmede, og især muslimer, med en uforsonlig fjendtlighed. Bogen gennemgår kort og præcist en række teoretikere på området – viser forskelle og ligheder i nationalismeopfattelsen, og illustrerer det gennem en række landehenvisninger. Bogen kommer vidt omkring, og giver nogle plausible forklaringer på, hvorfor nationer og nationalisme opstår, holdes ved lige og forgår. Diskussionen og følelsen af national identitet har i de senere år fyldt rigtigt meget i en række lande, og har bidraget til både samling og splittelse mellem folk og partier. Religion, etnicitet og politisk ideologi sættes op mod forskellige former for nationalisme, og globaliseringens betydning for styrkelsen af nationalismen udredes. Populisme i forskellige afskygninger og aftapninger redegøres der kvalificeret for. Den danske dimension af nationalisme gennemgås relativt grundigt i bogen, og en række hypoteser stilles op og behandles. Igennem hele bogen er der en række faktabokse, begrebsdefinitioner og centrale citater, der gør det let og inspirerende at søge specifik information om de temaer, der behandles. Bogen er en klassisk og god lærebog for gymnasiet, og vil i den sammenhæng kunne give et godt og nuanceret bidrag til historie- og samfundsundervisningen."

Preben Etwil / Historie-online, den 22. marts 2017

★★★★★ "Denne bog er udkommet på det helt rette tidspunkt. Her i 2017 må vi som samfundsfagslærere analysere fænomener som Trump, brexit, Front National, Wilders og så videre – alt sammen noget, der knytter sig til problemfelterne globalisering kontra nationer/nationalisme. Bogen indledes med definitioner af begreberne nation og nationalisme, og vi får svar på spørgsmålene: Hvorfor opstår nationalisme, hvordan socialiseres man til national identitet, og er nationalisme en religion eller en ideologi? Herefter tages aktuelle såvel europæiske som danske problemstillinger under behandling. Fokus ligger her især på årsager til den stigende nationalisme og de højrenationale politiske partier. Her gives gode bud på, om højrekræfterne er populister, og om de højrenationale kræfter i Europa taler med én stemme. Der er naturligvis en særlig fokus på danske forhold, og her er Dansk Folkeparti og spørgsmålet om danskhed i centrum. Der er også givende kapitler om solidaritet, sammenhængskraft og spørgsmålet om, hvorvidt nationen er en forudsætning for velfærdsstaten. Nationer og nationalisme er rettet mod B- og A-niveauet, og jeg spår den god udbredelse i disse opbrudstider. Sprogligt set er bogen klar og tydelig, og dens store fordel er, at den har mange relevante, aktuelle begivenheder, som den er i stand til at perspektivere. Der er medtaget rigtig mange synsvinkler, som jo også indebærer mange begreber."

Benny Jacobsen / Gymnasieskolen

"En ganske velforsynet værktøjskasse med metoder og teorier til undersøgelse af nationalismens mange manifestationer, ledsaget af et bredt og meget opdateret eksempelmateriale.

Kristian Iversens bog henvender sig primært til undervisning i samfundsfag, men vil også tilbyde en god håndsrækning til historieforløb, der inddrager nationalismeaspektet.

Forfatteren gør sig den ulejlighed at skrive forord både til eleven og til læreren. Han vil give eleven mulighed for at forstå, ”hvorfor idéen om nationen er vendt tilbage med så stor kraft.” Læreren gør han opmærksom på, at ”nationalisme som forskningsfelt ligger i krydsfeltet mellem samfundsfag og historie.”

De første to kapitler: Hvad er en nation og hvorfor opstår nationer udgør de mest oplagte samarbejdsmuligheder mellem de to fag. Men også i de følgende kapitler vil historielæreren kunne hente teorier og metoder, der vil være en værdifuld støtte i arbejdet med moderne verdens- og danmarkshistorie.

Det gælder emner som socialiseringsprocessen bag national identitet, og det gælder hele det komplicerede spil mellem globalisering og nationalisme. Også en grundig indføring i den højre-
nationale bølge, der de seneste år har skyllet hen over USA og Europa vil være på sin plads i historietimerne.

I de afsluttende kapitler er der fokus på nationalismen som faktor i aktuel dansk politik med vægt på forholdet til EU og sammenhængen mellem nation og velfærdsstat.

På god samfundsfaglig manér er bogen fyldt til randen med tabeller, grafer og modelopstillinger. Det er måske lidt ’overkill’ i en historiesammenhæng. Men det sikrer en solid dokumentation, og så kan læreren jo sortere efter behov.

Fint er det også, at hvert af de 15 kapitler slutter med en opsamling af nøglebegreber og en perspektiverende opgave.

Bogen kommer vidt omkring. Der er også indblik i de stærke separatistbevægelser i Catalonien og Skotland. Netop derfor kan det undre, at der ikke er blevet plads til en behandling af Grønland og Færøerne og tilhørende rigsfællesskab. Her har dansk politik en sten i skoen, som vi gerne fortrænger. Men vores elever vil i deres voksenliv sandsynligvis blive konfronteret med det.

Alt i alt en værktøjskasse, der kan anbefales til både samfundsfags- og historielærere og gerne i et samarbejde. Man kan her sende en nostalgisk tanke tilbage til de gode gamle dage, da faget hed ’historie med samfundskundskab."

Knud Holch Nielsen / Noter

"Forlaget Columbus skal igen, igen roses for en pæn og nydelig udgivelse om et ellers meget forsømt emne. Men mest ros skal Kristian Iversen have for sin klare og koncise veldisponerede fremstilling.

Samlet set bør alle undervisere i disse fag have rådighed over denne bog, og denne anmelder er ikke i tvivl om, at mange elever og kursister vil finde den spændende og vedkommende."

Ole Fournais / Uddannelsesbladet

Udgave1
Oplag2
Udgivelsesår2017
NiveauB- og A-niveau
Antal sider180
FagSamfundsfag, Historie
ISBN978-87-7970-365-0
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 260,00 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)