Forlaget Columbus

Dansk og historie

  • Bogen
  • Anmeldelser

AfNina Holst, Kjeld Mazanti Sørensen

Dansk og historie - grundbog til DHO-forløbet er et fundament under fællesforløbet mellem dansk og historie, som er blevet obligatorisk med gymnasiereformen 2017.

I bogen er der en grundig introduktion til, hvordan de to fag arbejder hver for sig, men også sammen. Der er i bogen også lagt betydelig vægt på at hjælpe eleverne i deres arbejde med den første større skriftlige opgave i de gymnasiale uddannelser, ligesom der er vejledning til, hvordan man bliver i stand til mundtligt at præsentere og diskutere sin skriftlige opgave.

Bogen rummer centrale metodiske afsnit til samspillet mellem dansk og historie. Og i otte kapitler præsenteres eleverne på en lettilgængelig måde for væsentlige historiske, litteraturhistoriske og sproglige udviklingslinjer i Danmark - med fokus på historiebrug og kulturmøder. Herigennem styrkes elevernes faglige evner og kompetencer inden for de to fag.

  • Nina Holst har i mange år undervist i dansk og historie på Ordrup Gymnasium og har været forfatter til og konsulent på lærebøger til ungdomsuddannelserne.
  • Kjeld Mazanti Sørensen har skrevet og redigeret en lang række lærebøger i samfundsfag, historie og religion til ungdomsuddannelserne og har i en årrække undervist i de tre fag på Ordrup Gymnasium.

"…en kronologisk gennemgang af danmarkshistorien og (til dels) litteraturhistorien fra de ældste tider til nutiden suppleret med gode kapitler om de to fags samarbejdsmuligheder og skriftligheden i DHO-opgaven....afsnittene er meget velskrevne, gennemarbejdede og informative… (Eleverne vil) få et stort overblik, som de kan referere tilbage til over deres tre gymnasieår."

Anders Bærholm Frikke / Noter

Udgave1
Oplag1
Udgivelsesår2018
NiveauA- og B-niveau
Antal sider232
FagDansk, Historie
ISBN978-87-7970-419-0
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 260,00 inkl. moms
Forlaget Columbus eBog 4 år DKK 125,00 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)