Forlaget Columbus

POLIS - Tidsskrift for samfundsfagsdidaktik nr. 2

POLIS - Tidsskrift for samfundsfagsdidaktik nr. 2
  • Bogen

Af Mogens Hansen (red.)

Dette temanummer handler om arbejds- og undervisningsformer i et samfundsfagsdidaktisk perspektiv.Indhold: Mogens HansenIndledning: Arbejds- og undervisningsformer i fagdidaktisk perspektivSara FrederiksenVirtuelle erfaringer fra coronalandChristian Aalborg FrandsenVirtuel undervisning kan understøtte elevernes skriftlige kompetencer?Anne Birgitte VedersøNår virtuel undervisning virkerMaria Borregaard VinterFra vilkår til valg – et praksisnært blik på virtuel undervisning som mulighedsrumMorten Winther BülowDigitale læremidler som bro mellem de samfundsfaglige vidensfelter?Torben Spanget Christensen, Mette Damgaard Jørgensen og Lasse Ørum WikmanVidensformer i samfundsfagAnn-Sofie JägerskogFörenkla, förvirra eller fördjupa begreppsförståelse – om användandet av modeller i samhällskunskapsundervisningenPeter HobelSkriv i samfundsfagLasse Ørum WikmanSkrivedidaktik i samfundsfag – en undersøgelse af samfundsfagslærernes forståelse af skrivedidaktik i samfundsfagMarianne DietzSpil eleverne tilbage til fremtidenDitte Nørtoft Nielsen, Jannie Ohrt og Eva RixSamfundsCup og innovation i samfundsfagLars Emmerik Damgaard Knudsen og Kirsten Rotbøll Lassen Tiny Houses – en case om samfundsfag i åben skoleMartin Sandström OmmundsenNår samfundsfaget bevæger sigOve OutzenCases i undervisningen POLIS - Tidsskrift for samfundsfagsdidaktik er et videnskabeligt og praksisrettet forum for diskussioner om undervisning i samfundsfag på alle uddannelsesniveauer. Det er ambitionen både at bringe artikler, der tager udgangspunkt i den daglige samfundsfagsundervisning rundt om på landets uddannelsesinstitutioner, og artikler, der formidler den fagdidaktiske forskning, der finder sted på de videregående uddannelser.

På den måde er det vores håb at kunne bidrage til at koble den daglige undervisnings pædagogiske og didaktiske udfordringer med den nyeste fagdidaktiske forskning – og omvendt at inspirere og fremme den fagdidaktiske forskning med praksisnære erfaringer. Vi håber også at kunne bidrage til netværksdannelse både indenfor de forskellige uddannelsesområder og på tværs af disse – fra grundskole til universiteter. Uanset forskellig placering i det samlede uddannelsessystem er det frugtbart for alle parter at blive inspireret af fagdidaktiske diskussioner fra alle dele af dette.

Udgave1
Oplag1
Udgivelsesår2021
Antal sider192
FagSamfundsfag, didaktik

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)