Forlaget Columbus

POLIS - Tidsskrift for samfundsfagsdidaktik nr. 3

POLIS - Tidsskrift for samfundsfagsdidaktik nr. 3
  • Bogen

Af Mogens Hansen (red.)

POLIS - tidsskrift for samfundsfagsdidaktik er et videnskabeligt og praksisrettet forum for diskussioner om undervisning i samfundsfag på alle niveauer.

Dette temanummer handler om samfundsfag og medborgerskab.

Forlaget Columbus
www.forlagetcolumbus.dk/polis


Artikler

Mogens Hansen
Indledning: Samfundsfag og medborgerskab

Per Mouritsen
Medborgerskab – ikke bare et dannelsesbegreb

Anders Stig Christensen, Nadine Malich-Bohlig og Per Mouritsen
Medborgerskab og samfundsfag som skolefag

Mogens Hansen
Samfundsfag, demokrati og medborgerskab

Tilman Grammes og Sören Torrau
Et globalt medborgerskab?

Carsten Linding Jakobsen
EU og fremme af medborgerskab

Lotte Rahbek Schou
Demokrati i uddannelsen

Tine Brøndum
Medborgerskab på læreruddannelsen – mod myndiggørelse eller fremmedgørelse?

Sara Ravnkilde Nielsen
Den demokratiske samtale i samfundsfagsundervisningen. En didaktisk analyse i et motivations- og medborgerskabsperspektiv

Klaus Levinsen
Demokratisk dannelse gennem Skolevalg

Henrik Smedegaard Larsen
Medborgerskab i samfundsfagsundervisningen

Interview med Linda Petersen
Medborgerskab i samfundsfagligt perspektiv

Interview med Maja Bødtcher-Hansen og Maja Aasted
Medborgerskab i skoleperspektiv

Interview med Claudia Lenz
Medborgerskab som uddannelsesstrategi – erfaringer fra Norge

Udgave1
Oplag1
Udgivelsesår2021
NiveauVideregående uddannelser og praktikere
Antal sider210
FagSamfundsfagsdidaktik

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)