Forlaget Columbus

POLIS - Tidsskrift for samfundsfagsdidaktik nr. 1

POLIS - Tidsskrift for samfundsfagsdidaktik nr. 1
  • Bogen

Af Mogens Hansen (red.)

Hvordan udvælges det faglige stof i samfundsfagsundervisningen? Hvordan forbinder man aktuelle samfundsproblemer med samfundsfaglige teorier og begreber? Hvordan skal progressionen i undervisningen være? Hvilke arbejdsformer er de mest hensigtsmæssige? Hvordan skal undervisningen evalueres? osv. osv.

Det er spørgsmål, som fylder enhver samfundsfagslærers hverdag og som er udgangspunktet for et helt nyt tidskrift: POLIS - Tidsskrift for samfundsfagsdidaktik.

POLIS - Tidsskrift for samfundsfagsdidaktik er et videnskabeligt og praksisrettet forum for diskussioner om undervisning i samfundsfag på alle uddannelsesniveauer. Det er ambitionen både at bringe artikler, der tager udgangspunkt i den daglige samfundsfagsundervisning rundt om på landets uddannelsesinstitutioner, og artikler, der formidler den fagdidaktiske forskning, der finder sted på de videregående uddannelser. På den måde er det vores håb at kunne bidrage til at koble den daglige undervisnings pædagogiske og didaktiske udfordringer med den nyeste fagdidaktiske forskning – og omvendt at inspirere og fremme den fagdidaktiske forskning med praksisnære erfaringer. Vi håber også at kunne bidrage til netværksdannelse både indenfor de forskellige uddannelsesområder og på tværs af disse – fra grundskole til universiteter. Uanset forskellig placering i det samlede uddannelsessystem er det frugtbart for alle parter at blive inspireret af fagdidaktiske diskussioner fra alle dele af dette. Tidsskriftet udkommer en-to gange om året. I dette første nummer er fokus på de Fagdidaktiske udfordringer i de forskellige dele af uddannelsessystemet. I de følgende numre vil der være fokus på nogle af de udfordringer, som går igen på alle niveauer af uddannelsessystemet. Temaet for de næste to numre vil være Arbejdsformer i samfundsfag og Samfundsfag som medborgerskabsfag.

Udgave1
Oplag1
Udgivelsesår2020
Antal sider100
FagDidaktik, samfundsfag

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)