Forlaget Columbus

Politikbogen, 2. udg.

  • Bogen

AfJakob Glenstrup Jensby, Peter Brøndum

Med afsæt i en lang række aktuelle sager, lige fra rigsretssagen mod Inger Støjberg, den socialdemokratiske regerings mink-sms-gate, interne splittelser i de danske partier, klimaudfordringens cementering som fordelingspolitisk område til identitetspolitik og populisme, som i disse år skyller ind over den vestlige verden, forsøger Politikbogen at gøre det klassiske politiske stof tilgængeligt for eleverne.

Med en stram struktur præsenteres de centrale politiske emner fra læreplanen i kapitler om partiadfærd, vælgeradfærd, ideologier, demokrati, politiske strukturer, magt og sammenhængen mellem deltagelse, rettigheder og pligter.

2.udgaven er tilpasset den nye læreplan for samfundsfag på A-niveau og ajourført.

Udgave2
Oplag1
Udgivelsesår2022
NiveauA-niveau
Antal sider328
FagSamfundsfag
ISBN978-87-7970-728-3
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 290,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 107,50 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 2 år DKK 142,50 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 3 år DKK 161,25 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)