Forlaget Columbus

Reading Shakespeare in Our Time

  • Bogen
  • Anmeldelser

AfBirgitte Speyer

*** Undervisningsmiddelprisen 2018: 2. plads ***

Shakespeare er en gave, og denne indbydende bog har til hensigt at lade læseren få det hele forærende: Fra hvert af de tre stykker Hamlet, Macbeth og The Merchant of Venice giver udvalgte scener det mest centrale af handling og tema.

Hvert kapitel indledes med et resumé, persongalleri og anbefalinger af film- og sceneudgaver. Til slut findes forståelses- og perspektivopgaver og inspiration til forskellige arbejdsformer.

Teksterne er hele vejen igennem forsynet med et overskueligt stillads af gloser og noter om plot, personer, perspektiver og historisk kontekst.

Birgitte Speyer er lektor i engelsk og idræt på Øregaard Gymnasium.Se hende præsentere bogen (film).

"Creeping like snail, unwillingly to school"
- hvorfor det, når man har Speyer!

(...)
"Med Birgitte Speyers bog, Reading Shakespeare in Our Time, gives et rigtigt godt bud på, hvordan man kan gøre det muligt for den enkelte elve at få ejerskab til den store bards litteratur, der med gode og velvalgte redskaber lader sig læse og nyde (næsten) på egen hånd. Bogen - og her er det aldeles umuligt at forestille sig noget andet medie, som kan konkurrere på overblik og fokus - er layoutet således, at hvert opslag i bogen har fire spalter over de to sider. Hvor der i midten findes to spalter med (original)teksten og de nødvendigste gloser (og ganske få filologiske detaljer), flankeres disse to spalter med henholdsvis en perspektiverende spalte yderst til venstre og en kommentar-spalte til højre. Sidstnævnte spalte er virkelig god, fordi den med omskrivninger, parafraseringer og dialogiske kommentarer giver både forståelse og sammenhæng, men også hjælper læseren til at, ja såmænd, analysere og fortolke! Læseren er med andre ord meget, meget længere i sin forståelse af teksten end den læser, der nøjes med at læse 20% indenad på Shakespeare No Fear's venstre side og de sidste 80% på højresidens "moderne engelsk". Birgitte Speyers bog repræsenterer en frigørelse fra den spændetrøje af filologiske traditioner, som har præget mange, mange års udgivelser af Shakespeares skuespil til brug i undervisningen. Meningen er tydeligvis at have fokus på den gode historie med de mange, mange tænksomme bud på, hvad der ligger i det "menneskelige projekt", der så "tilfældigvis" er så prægnant og smukt udtrykt hos Shakespeare. Yderst til venstre har forfatteren placeret noget af alt det "Shakespeareiana", vi normalt introducerer med, læser i supplement til dagens lektie, docererer ex cathedra etc. I en mørk og selvkritisk stund har man nok spurgt sig selv, om dette eller hine baggrundsstof har været vigtigt for eleven at vide. Var det blot good-to-know, eller kunne det ofres, glemmes smides bort i en langt højere sags tjeneste til fordel for at give eleverne glæden ved at læse Shakespeare? Det er det, denne bog ønsker at gøre. (...) Mister man så ikke ikke noget, når man sådan beskærer? Jo da - men gør det noget, når alternativet er at miste over halvdelen af en klasse/en generation? Birgitte Speyer har dog slet ikke nykritisk rundbarberet de tre stykker, som bogen bringer uddrag af, nemlig Hamlet, Macbeth og The Merchant of Venice. Der er masser af baggrundsstof - men når det står luftigt og let placeret der yderst i øjenkrogen, er det mere en "teaser" end tungt pligtstof. (...) Grafikken er enkel, men flot - med førnævnte fire-fløjede spalteopdeling og forskellige ikoner, der minder læseren om tematiske hovedmotiver i stykket. Blandt de perspektiverende input finder man også referencer til andet gymnasialt pensum som Aristoteles, Holberg og Jantelov. Der er et rigt udvalg af reflekterende spørgsmål, som kan anvendes af "selvlæseren", men bestemt også af den lærer, der klogelig finder på at anvende denne bog til sit næste Shakespeare-forløb!"

Jørgen Fønss Nielsen / Anglo Files

Forfriskende tilgang til Shakespeare★★★★★

"Når bogen ligger på bordet, fungerer det godt med de fire kolonner med gloserne på venstresiden og Shake­speares ”brødtekst” på højre side. Sidder man med bogen i hånden, kan det føles upraktisk, at tekst og gloser ikke er på samme side (læsevinkel).

Ellers er idéen med de fire kolonner velvalgt for bogens emne og koncept – og bogen er relevant i forhold til reformen, hvor A-niveau fremover skal dykke ned i minimum to Shakespeare-tekster.

(...)

Alt i alt fem stjerner ud af seks for en fortrinlig lærebog, som det er behageligt at arbejde med, og som giver en forfriskende ny og didaktisk vellavet indføring i en del af Shakespeares værk med en del opgaver og arbejdsspørgsmål."

Flemming Ravn / Gymnasieskolen

Udgave1
Oplag1
Udgivelsesår2017
NiveauA- og B-niveau
Antal sider192
FagEngelsk
ISBN978-87-7970-361-2
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 290,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 90,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 2 år DKK 125,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 3 år DKK 142,50 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)