Forlaget Columbus

Undskyld?

  • Bogen
  • Anmeldelser

Af Winnie Færk

Skal Danmark sige undskyld til Grønland?

Spørgsmålet har været debatteret i forbindelse med den såkaldte forsoningskommission i Grønland og peger på det ømtålelige forhold mellem Grønland og Danmark. Forholdet bunder i den fælles historie og frem for alt de meget forskellige tolkninger af Grønlands og Danmarks fælles fortid. Tolkninger der bruges i erindringspolitiske kampe i Rigsfællesskabet eller kort og godt: I kampen om historien.

Bogen giver ikke selv et entydigt svar på spørgsmålet, men fokuserer i stedet på de mange erindringer, fortællinger og faglige fortolkninger af den fælles fortid, der gennem tiden har været bragt i omløb i Grønland og Danmark af både lægfolk og fagfolk. På den måde kvalificerer den elevernes egen refleksion over fortidens betydning i nutiden. Bogen lægger i den forbindelse op til overvejelser om, hvilken betydning de forskellige former for brug af historie, der er i omløb, kan have for Grønlands og Danmarks nutidige og (mulige) fremtidige relation.

Bogen behandler centralt kernestof i historiefaget om blandt andet kolonisering og afkolonisering og indeholder mange metodiske øvelser, der træner eleverne i at arbejde med både kilder, historiske fremstillinger og skønlitteratur. Derfor er bogen også velegnet til samarbejdet med faget dansk.

Winnie Færk er lektor i historie, dansk og retorik på Espergærde Gymnasium og har tidligere skrevet undervisningsmateriale om historiebrug.

"Bogen er meget velskrevet, og sproget er fint tilpasset elevmålgruppen, men tilbyder også et højt fagligt indhold. Winnie Færk yder eleverne en fin service, idet alle de begreber, der kan være svære eller fremmede for eleverne, har en lille ordforklaring i margenerne.
Visuelt er bogen også vellykket og indbydende, fordi kapitlerne illustreres af et stort og interessant billedmateriale og mange grafikker og modeller, der giver et godt overblik over de mangle komplekse og til tider abstrakte problemstillinger.

(...)

"Undskyld?" er en meget interessant og relevant bog med et højt ambitionsniveau, men hvor læseren tages sikkert ved hånden og hjælpes på vej af Winnie Færks store faglige overblik og klare formidling."

Ulla Nedergård Pedersen / Noter

★★★★★

"Så enkelt kan det gøres: Man tager et aktuelt spørgsmål, nemlig om Danmark skal sige undskyld til Grønland, og i forsøget på at besvare spørgsmålet præsenteres eleverne for en lang række af historiefagets metoder og teorier. Bogen indleder med debatten i 2014 om den grønlandske Forsoningskommission og dens fokus på nødvendigheden af ”forsoning og tilgivelse”. Herefter følger et kort kapitel, som gennemgår den overordnede teoretiske ramme for bogen, nemlig begreberne historiebrug og erindringshistorie. Bogens hensigt er ikke at gennemgå, hvad der er sket, men derimod at sætte fokus på, hvordan det skete er blevet ”erindret, fortalt og fortolket”. Altså, hvordan er Grønlands og Danmarks fælles fortid blevet brugt i forskellige sammenhænge, for eksempel til identitetsdannelse, til at legitimere bestemte handlinger, til at moralisere, til at underholde og til den metodisk-kritiske historiebrug. Bogens tredje kapitel er ikke desto mindre en kronologisk gennemgang af Grønlands historie fra 982 til i dag, for man kan jo ikke diskutere fortiden uden at kende til den. Disse tre indledende kapitler danner fundamentet for arbejdet med de følgende tre kapitler, som man kan forholde sig mere selektivt til. Det er et imponerende stykke arbejde, forfatteren har lavet, og langt hen ad vejen også vellykket. Det er kort sagt en bog til tiden, ikke bare fordi interessen for Grønland er støt stigende, men simpelthen fordi den lader en aktualisering af fortiden være dens akse, og fordi den netop sætter eleverne i stand til – gennem en lang række fortrinlige arbejdsopgaver – at diskutere brugen af fortiden. Og de vil hurtigt opdage, at skal man udtale sig fornuftigt og kritisk om fortiden og brugen af fortiden, så kræver det viden. Min eneste indvending er, at niveauet er rasende højt. Det forventes, at eleverne kan jonglere med op til syv fortælleskemaer, hvor måske to til tre havde været passende. Men arbejdet er lavet, og underviseren kan nok selv overkomme at differentiere i opgaverne, så alle kan være med. Skal Danmark sige undskyld? Det giver bogen selvfølgelig ikke svaret på, men den klæder læseren på til at tage diskussionen."

Morten Lassen / Gymnasieskolen

Udgave1
Oplag1
Udgivelsesår2016
Antal sider176
FagHistorie, Dansk
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus eBog 4 år DKK 125,00 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)