Forlaget Columbus

Vores verdenshistorie 1-3

  • Bogen

AfPeter Frederiksen

Køb alle tre bind af den populære grundbogsserie til historie og få 15% rabat.

Med udgangspunkt i de nye læreplaner er Vores Verdenshistorie en moderne fremstilling med kilder, der rammer eleverne og gør historien nærværende. Vores Verdenshistorie er en serie i tre bind.

Bøgerne har en kronologisk tilgang med tematiske nedslag inden for hver afgrænset tidsperiode med fokus på læreplanen.

Tematikkerne omhandler blandt andet:

  • Forskellige styreformer
  • Stats- og nationsdannelser
  • Konflikter i en regional, national og global kontekst
  • Politiske og sociale revolutioner
  • Demokrati og menneskerettigheder
  • Ligestilling mellem kønnene
  • Globalisering

Bøgerne i serien er dermed oplagte til temalæsning, hvor man kan følge et bestemt spor gennem flere tidsperioder.

Serien er også anvendelig til forløb om mødet mellem forskellige kulturer gennem læsning af udvalgte kapitler i hvert af de tre bind: I hver bog belyses den kinesiske/konfucianske civilisation, den islamiske/muslimske civilisation og den europæiske/kristne civilisation.

I alle bøgerne er der indlagt øvelser og opgaver, der gør, at eleverne lærer fagets centrale begreber og metoder som en proces gennem deres studieforløb. Bøgerne er forsynet med kilder og fokuspunkter, der træner eleverne i de faglige mål i læreplanen.

Organisk hjemmeside

Til bogserien hører hører en åben hjemmeside, hvor der blandt andet ligger forslag til undervisningsforløb, der tager højde for, hvordan lærerplanens kernemål dækkes og supplerende kildetekster opdelt i temaer, der kan inddrages i undervisningen eller til eksamen.

Udgave1
Oplag1
Udgivelsesår2021
NiveauA- og B-niveau
Antal sider818
FagHistorie
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus DKK 980,00 inkl. moms
Forlaget Columbus Bog   Vores verdenshistorie 1 Forlaget Columbus
Forlaget Columbus Bog   Vores verdenshistorie 2 Forlaget Columbus
Forlaget Columbus Bog   Vores verdenshistorie 3 Forlaget Columbus

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)