Forlaget Columbus

Vores verdenshistorie 3

  • Bogen
  • Anmeldelser

AfPeter Frederiksen

Med udgangspunkt i de nye læreplaner fra 2017 er Vores Verdenshistorie en moderne fremstilling med kilder, der rammer eleverne og gør historien nærværende. Vores Verdenshistorie er en serie i tre bind. Bøgerne har en kronologisk tilgang med tematiske nedslag inden for hver afgrænset tidsperiode med fokus på læreplanen.

Tematikkerne omhandler blandt andet:

  • Forskellige styreformer
  • Stats- og nationsdannelser
  • Konflikter i en regional, national og global kontekst
  • Politiske og sociale revolutioner
  • Demokrati og menneskerettigheder
  • Ligestilling mellem kønnene
  • Globalisering

Bøgerne i serien er dermed oplagte til temalæsning, hvor man kan følge et bestemt spor gennem flere tidsperioder.

Serien er også anvendelig til forløb om mødet mellem forskellige kulturer gennem læsning af udvalgte kapitler i hvert af de tre bind: I hver bog belyses den kinesiske/konfucianske civilisation, den islamiske/muslimske civilisation og den europæiske/kristne civilisation.

I alle bøgerne er der indlagt øvelser og opgaver, der gør, at eleverne lærer fagets centrale begreber og metoder som en proces gennem deres studieforløb. Bøgerne er forsynet med kilder og fokuspunkter, der træner eleverne i de faglige mål i læreplanen.

Organisk hjemmeside

Til bogserien hører hører en åben hjemmeside, hvor der blandt andet ligger forslag til undervisningsforløb, der tager højde for, hvordan lærerplanens kernemål dækkes og supplerende kildetekster opdelt i temaer, der kan inddrages i undervisningen eller til eksamen.

OBS! Køber du iBogen får du adgang til alle tre bind.

”Tilsammen giver den klassiske fremstillingstekst og fokuspunkterne rige muligheder for at styrke både elevernes grundlæggende forståelse for især den vestlige verdens historiske udviklinger og kvalificerer de måder, man kan arbejde med fortiden på via fokuspunkterne.”

Niels Nøddebo Petersen / Noter, 15/05/2021

Udgave1
Oplag3
Udgivelsesår2021
NiveauA- og B-niveau
Antal sider280
FagHistorie
ISBN978-87-7970-637-8
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 400,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 215,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 2 år DKK 340,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 3 år DKK 411,25 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)