Forlaget Columbus

Tyskerne og nazismen

  • Bogen
  • Anmeldelser

AfJeppe Bæk Meier, Rasmus Thestrup Østergaard

Hvad fik demokratiet til at bryde sammen i mellemkrigstidens Tyskland? Hvordan kunne nazisterne få magten og udløse det, der blev en brutal udryddelseskrig? Hvordan forholder tyskerne sig i dag til den svære fortid?

Tyskerne og nazismen er historienom Det Tredje Rige fra nazisternes magtovertagelse over verdenskrigens rædsler til undergangen i 1945. Men det er også historien om, hvordan tyskerne har bearbejdet den nazistiske arv, og hvilken rolle den spiller den dag i dag.

Tyskerne og nazismen præsenterernye perspektiver på det nazistiske Tysklands historie i en undersøgende fremstilling med fokus på anvendelsen af visuelle udtryksformer. Den rigt illustrerede bog giver redskaber til at analysere fotografier, propagandaplakater og en lang række andre visuelle medier, som spiller en fremtrædende rolle i alle kapitler.

I slutningen af alle kapitlerneer der nyoversatte, centrale tekstkilder til undervisning og eksamen, ligesom bogen er forsynet med spændende opgaver om både fortid og nutid. På bogens hjemmeside kan man finde yderligere materiale, der kan anvendes i undervisningen eller til eksamen.

Jeppe Bæk Meier er lektor i dansk og historie. Rasmus Thestrup Østergaard er lektor i historie og matematik. Begge er ansat på Fredericia Gymnasium og har sammen skrevet Krigens historie (Columbus 2017) og USA´s tilblivelse (Columbus 2019). De er desuden medforfattere til Midt i en krisetid (Columbus 2020).

”Man mærker et sikkert greb om genren og der indledes ligefrem med et metodisk kapitel, hvis primære sigte er at berede læseren på at lægge vægt på billeder som kilde. Oplagt!”

Jakob Sørensen / Noter, 25/10/2021

”Det er en god undervisningsbog. Godt tænkt og godt skrevet. Det sproglige niveau er højt og hjemmehørende på gymnasialt niveau – så rigeligt endda. Men som grundbog og med mundtlige oplæg eller film, vil den have stor tyngde.”

Verner Lynge / Uddannelsesbladet, 21/01/2022

Udgave1
Oplag1
Udgivelsesår2021
NiveauA- og B-niveau
Antal sider174
FagHistorie
ISBN978-87-7970-698-9
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 340,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 71,25 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 2 år DKK 90,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 3 år DKK 107,50 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)