Forlaget Columbus

Religion - kort og godt

Velkommen til bogens hjemmeside

Her finder du forskellige materiale i tilknytning til Religion – kort og godt; klik dig ind på de relevante kapitler. Giv gerne respons!

Jeg vil gerne have respons på bogen i form af for eksempel:

  • rettelser af eventuelle fejl, som kan indføres i bogens næste oplag
  • forslag til forbedringer, som jeg kan overveje med henblik på en revideret udgave – på længere sigt
  • spørgsmål.

Book et oplæg!

Jeg kommer gerne ud på skoler og holder et oplæg for faggruppen eller en gæstelærertime for en eller flere religionsklasser (AC-takster + rejse). Mulige emner kunne være:

  • bogens metodiske grundlag
  • aksetidsteorien som omdrejningspunkt i religionshistorien
  • uddybning af fremstillingen af én af religionerne
  • uddybning af et tema på tværs af religionerne
  • forslag til pædagogisk udnyttelse af bogens muligheder.

Venlig hilsen
Allan Poulsen
allanpoulsen@oncable.dk
tlf. 61 78 68 14
Bjørnebakkevej 70
3300  Frederiksværk

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)