Forlaget Columbus

Innovationskogebogen

Klimabyen

Byudvikling og klima

Foreslag til elevprodukt og overvejelser:

Eleverne kan, sammen med opgaven, udvikle en skitse/ planche, en powerpoint eller en film, hvor de præsenterer deres løsning eller idé.

  • Tag for eksempel udgangspunkt i FNs mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.
  • Hvordan og hvor i din by kan man udvikle de mest ideelle, bæredygtige løsninger i byrum eller på pladser?

Fag:

Science og naturvidenskab

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)