Forlaget Columbus

Innovationskogebogen

Forslag til faglige koblinger og emner:

I alle tilfælde indkredser eleven et problem enten i teksten/romanen m.v. eller i relation til teksten og udarbejder et løsningsforslag.

  • Dansk og biotek: Kloning (Kaspar Colling-Nielsens: Det europæiske forår)
  • Fysik og dansk: Teknologi. F.eks. filmen “Blade Runner” (2017) eller et emne om robotter.
  • Dansk: Henrik Ibsens Et Dukkehjem og et remedieringsforslag inspireret af SKAM (f.eks. storyboard til en ny slutning på SKAM): Problem: Hvor går Nora og senere Noora (fra SKAM) hen? Kønspolitisk problemstilling.
  • Dramatik og dansk/samfundsfag/historie: Eksamensprojektet i dramatik udgør selve løsningsforslaget og det andet fag bidrager med historisk eller samfundsfaglig kontekst.
  • Grønland: Trumps interesse, nye handelsveje i takt med, at indlandsisen smelter, Danmarks forhold til Grønland (kolonisering). Løsningsforslag: Mindesmærke, interviewe grønlændere (f.eks. på Christianshavns Torv), undskyldning til grønlandske børn som blev fjernet i 1950’erne?


Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)