Forlaget Columbus

Innovationskogebogen

Teoretikeren Hans Rosling anskueliggør i sin bog Factfulness (Lindhardt og Ringhof, 2018) de aktuelle globale udfordringer, som kræver innovative løsninger. Han formidler stoffet på en pædagogisk måde og benytter faktuel viden og humanistiske greb til at forstå og formidle problemstillingerne.

I bogen beskriver Rosling m.fl. ti grunde til, hvorfor og hvordan medierne fremstiller verden og de globale problemstillinger mere misforstået, end verden er. At verden er bedre, end vi bliver gjort bekendt med. Rosling opstiller et dobbelt perspektiv, en dobbelt tænkning, som kan være udbytterig for eleverne både i en innovations-sammenhæng og i relation til kildekritisk tænkning, idet Rosling opstiller løsninger og skaber håb frem for pessimisme.

Han definerer ikke sig selv som naiv optimist, men argumenterer håbefuldt med afsæt i konkrete eksempler, fakta og logiske refleksioner. Han “tvinger” læseren til at koble sund skepsis og fakta som eksempelvis klimaudfordringerne med mængde-tænkningen. Hvis medierne f.eks. beskriver en naturkatastrofe, kan man benytte 80/20-reglen, som kort fortalt går ud på, at hvis der ikke er 80 lignende eksempler sammenholdt med de beskrevne 20, bør man ikke gå i panik eller føle sig mere urolig end normalt.

I det hele tager maner Rosling til besindighed. Rosling anerkender de alvorlige, globale udfordringer som klimaet, flygtninge, fattigdom og krige, men det er umuligt at tænke klart og formulere den bedste løsning for flest mulige, hvis man handler på panik.

Rosling er uddannet læge, har bl.a. arbejdet for Læger Uden Grænser og har stået over for mange valg, hvor det drejer sig om at prioritere de mange mennesker frem for de få. F.eks. i forbindelse med prioriteret tid på akut-behandling versus forebyggende vaccinationer, som redder mange børn. Medierne beskæftiger sig med de mest dramatiske eksempler og fremstiller katastrofer frem for fred. Det gør noget ved os, og det er i den sammenhæng væsentligt at klæde eleverne på til at arbejde kritisk med de historier, medierne vælger at bringe. Det giver mening at have in mente i et fag som dansk i forbindelse med et nyhedsforløb jf. forløbet “Zoom ud!” i Innovationskogebogen.

Hans Rosling har ud over sine bøger udarbejdet berømte Ted Talks, som er relevante at vise i undervisningen. Heri forklarer Rosling sine teorier med alt fra æbler til humor, som er med til at anskueliggøre normalt vanskelige pointer og matematiske, rationelle taleksempler. Se i øvrigt Innovationskogebogen, hvis du vil læse mere innovationsteori.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)