Forlaget Columbus

Columbus-prisen 2023 går til Zetland

Den medlemsbaserede digitale avis får dyb troværdighed og et smittende personligt engagement til at gå op i en højere enhed.

 

Hvad skal der til, for at unge, der flygter fra traditionelle medier, involverer sig i en demokratisk offentlighed? Hvordan orienterer vi os overhovedet i et medielandskab, der er præget af digital støj og bølger af breaking news?

Et vigtigt svar på spørgsmålene har vist sig at være medlemsmediet Zetland, som har udviklet en nyskabende platform for kritisk refleksion og omtanke. Blandt sine mange læsere og lyttere har Zetland elever og lærere på ungdomsuddannelserne, og derfor er Zetland den oplagte modtager af Columbus-prisen 2023.


Tydelige afsendere og engagerede modtagere

Som samfundsfagslærere underviser vi eleverne i, at de skal holde analytisk distance og undlade at skrive med en personlig afsender. Zetland gør det modsatte, og heldigvis for det: Journalistens ofte personlige vinkel gør stoffet relaterbart for både unge og ældre læsere og lyttere, og formidlingen lægger op til en identifikation, som kan noget andet end traditionelle formidlingsformer. Med introduktionen af koncepter som "scenejournalistik" og "singler" har Zetland løbende tilbudt elever, lærere og andre læsere et overraskende og værdifuldt redskab til kritisk tankegang og reflekterende analyse. Læserne er ikke passive modtagere, men inviteres på nye måder til at være med, og det er der mere brug for end nogensinde før.

Derfor går samfundsfagslærernes pris i år til Zetland. Med prisen følger kr. 50.000.

"Zetlands metode til at formidle aktuelle begivenheder og dybdegående reportager fungerer som en uvurderlig ressource for vores samfundsfagsundervisning."


Janne Wikman, formand for Columbus Fond

Zetland i undervisningen
Zetlands engagement i at skabe meningsfyldt indhold og et fællesskab for deres medlemmer er et forbillede for alle os, der gerne vil bidrage til demokratisk dannelse og en demokratisk offentlighed. Det gælder i særlig grad samfundsfagslærere på ungdomsuddannelserne:

"Zetlands metode til at formidle aktuelle begivenheder og dybdegående reportager fungerer som en uvurderlig ressource for vores samfundsfagsundervisning. Det giver elever en unik mulighed for at forstå og reflektere over de komplekse temaer, vi tager op i klassen, samtidig med at den tydelige afsender gør journalistikken nærværende," udtaler Janne Wikman, der er lektor i samfundsfag på Aarhus Katedralskole og bestyrelsesformand for Forlaget Columbus Fond.

Prisen overrækkes til Lea Korsgaard fra Zetland ved en højtidelighed i forbindelse med årsmødet for Foreningen af Lærere i Samfundsfag i Horsens den 26. oktober kl. 18.30.

Kontakt Janne Wikman på tlf. 2825 7025 for yderligere oplysninger.

Om Columbus-prisen

Columbus-prisen er indstiftet af Foreningen af Lærere i Samfundsfag i gymnasiet og HF og Forlaget Columbus. Den ledsages af kr. 50.000 og tildeles ved passende lejligheder personer eller institutioner, der i den offentlige debat holder fast i ideerne om demokrati, ægte politisk engagement og betydningen af saglige argumenter - og som derved gør det spændende at være lærer i samfundsfag.

Prisen kan ikke søges

Læs mere om prisen og se tidligere prismodtagere

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)