Forlaget Columbus

Historiedidaktik (3. udg.)

Historiedidaktik (3. udg.)
 • Bogen

Af Allan Ahle og Christian Vollmond (red.)

OBS: BOGEN FÅS VED INDMELDELSE I HISTORIELÆRERFORENINGEN

Dette er den tredje udgave af Historielærerforeningens udgivelse om historiedidaktik er skrevet, så den passer til ungdomsuddannelserne efter 2017-reformen. I tredje udgave er enkelte kapitler bevaret, 6 kapitler er opdateret, ændret eller udvidet, og 16 kapitler er helt nye.

Som noget nyt behandles fx innovation, faglig læsning og skriftlighed i faget, mens kapitlerne om undervisning i flerkulturelle samfund og IT er blevet skrevet helt om. Også rammerne for det nye historiefag på hhx udfoldes i en af artiklerne.

Bogen er bygget op så de mest didaktisk-teoretiske kapitler, der skal danne det bagvedliggende udgangspunkt for ens undervisning, er placeret først. I denne del af bogen behandles bl.a. historiebevidsthedsbegrebet, historiefagets metodiske grundlag og faglig læsning. Herefter bringes en lang række kapitler, der forener historiedidaktik med mere konkrete anvisninger på, hvordan det omsættes i undervisning og inspiration til, hvordan undervisningen kan gøres varieret og vedkommende for eleverne.

Bogen afsluttes med kapitler omkring evaluering og eksamen. Kapiteloversigt:

 • Bernard Eric Jensen: Historisk identitet, bevidsthed og viden
 • Heidi Eskelund Knudsen: Kvalificeret og funktionel tilgang til kilder og kildekritik
 • Claus Haas: På vej mod flerkulturelle og postmoderne erindringsfællesskaber
 • Christian Vollmond: Kronologi, overblik og sammenhæng
 • Mette Boritz: Mærk Historien – Kulturhistoriske museer og historieundervisning
 • Karl-Johann Hemmersam og Carsten Tage Nielsen: Historiefortælling på film og i tv
 • Eigil Møller: Historiefaget og internettet – udfordringer, muligheder og ansvar
 • Elisabeth Arnbak: Indhold og metoder i faglig læseundervisning – eksemplificeret ved historiefaget
 • Winnie Færk: Hvordan aktiverer og kvalificerer vi elevens historiebevidsthed
 • Jeppe Bæk Meier og Christina Spanggaard: Livet som historielærer – Stx-klassen fra 1.g til 3.g – introduktion, progression og eksamen
 • Anne Okkels Olsen: Om at undervise i historie – et idekatalog
 • Mads Blom & Kristian Iversen: Historie uden for klasseværelset – interview, erindringssteder og museumsbesøg
 • Anders Hassing: Metode og teori i historieundervisningen
 • Nikolaj Petersen: Historie som fag i samspil – metoderefleksion og studieretningstoning
 • Lars Due: It og historieundervisning
 • Nanna Bøndergaard Butters: Interkulturel historieundervisning i praksis
 • Karen Steller Bjerregaard: At skrive historiefagligt – historiefaget i de skriftlige opgaver, Historieopgaven, SSO, DHO og SRP
 • Lotte Møller Bøtcher: Innovation
 • Lasse Taagaard Jensen: Kultur- og samfundsfaggruppen
 • Mette Lyng: Historieundervisningen på hhx
 • Lis Gertrud Kildsig: Evaluering i historiefaget
 • Rasmus Østergaard: Mundtlig eksamen i historie
Udgave3
Oplag1
Udgivelsesår2017
Antal sider332
FagHistorie, Didaktik
Format
Pris
Antal
 
Forlaget Columbus Bog
 
DKK 290,00 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)