Forlaget Columbus

Historiedidaktik (3. udg.)

Historiedidaktik (3. udg.)
 • Bogen

AfAllan Ahle, Christian Vollmond

OBS: BOGEN ER UDSOLGT

OBS: BOGEN FÅS VED INDMELDELSE I HISTORIELÆRERFORENINGEN

Dette er den tredje udgave af Historielærerforeningens udgivelse om historiedidaktik er skrevet, så den passer til ungdomsuddannelserne efter 2017-reformen. I tredje udgave er enkelte kapitler bevaret, 6 kapitler er opdateret, ændret eller udvidet, og 16 kapitler er helt nye.

Som noget nyt behandles fx innovation, faglig læsning og skriftlighed i faget, mens kapitlerne om undervisning i flerkulturelle samfund og IT er blevet skrevet helt om. Også rammerne for det nye historiefag på hhx udfoldes i en af artiklerne.

Bogen er bygget op så de mest didaktisk-teoretiske kapitler, der skal danne det bagvedliggende udgangspunkt for ens undervisning, er placeret først. I denne del af bogen behandles bl.a. historiebevidsthedsbegrebet, historiefagets metodiske grundlag og faglig læsning. Herefter bringes en lang række kapitler, der forener historiedidaktik med mere konkrete anvisninger på, hvordan det omsættes i undervisning og inspiration til, hvordan undervisningen kan gøres varieret og vedkommende for eleverne.

Bogen afsluttes med kapitler omkring evaluering og eksamen. Kapiteloversigt:

 • Bernard Eric Jensen: Historisk identitet, bevidsthed og viden
 • Heidi Eskelund Knudsen: Kvalificeret og funktionel tilgang til kilder og kildekritik
 • Claus Haas: På vej mod flerkulturelle og postmoderne erindringsfællesskaber
 • Christian Vollmond: Kronologi, overblik og sammenhæng
 • Mette Boritz: Mærk Historien – Kulturhistoriske museer og historieundervisning
 • Karl-Johann Hemmersam og Carsten Tage Nielsen: Historiefortælling på film og i tv
 • Eigil Møller: Historiefaget og internettet – udfordringer, muligheder og ansvar
 • Elisabeth Arnbak: Indhold og metoder i faglig læseundervisning – eksemplificeret ved historiefaget
 • Winnie Færk: Hvordan aktiverer og kvalificerer vi elevens historiebevidsthed
 • Jeppe Bæk Meier og Christina Spanggaard: Livet som historielærer – Stx-klassen fra 1.g til 3.g – introduktion, progression og eksamen
 • Anne Okkels Olsen: Om at undervise i historie – et idekatalog
 • Mads Blom & Kristian Iversen: Historie uden for klasseværelset – interview, erindringssteder og museumsbesøg
 • Anders Hassing: Metode og teori i historieundervisningen
 • Nikolaj Petersen: Historie som fag i samspil – metoderefleksion og studieretningstoning
 • Lars Due: It og historieundervisning
 • Nanna Bøndergaard Butters: Interkulturel historieundervisning i praksis
 • Karen Steller Bjerregaard: At skrive historiefagligt – historiefaget i de skriftlige opgaver, Historieopgaven, SSO, DHO og SRP
 • Lotte Møller Bøtcher: Innovation
 • Lasse Taagaard Jensen: Kultur- og samfundsfaggruppen
 • Mette Lyng: Historieundervisningen på hhx
 • Lis Gertrud Kildsig: Evaluering i historiefaget
 • Rasmus Østergaard: Mundtlig eksamen i historie
Udgave3
Oplag1
Udgivelsesår2017
Antal sider332
FagHistorie, Didaktik

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)