Forlaget Columbus

Reformation i Danmark

  • Bogen

Af Henrik Adrian

Reformation i Danmark introducerer de tumultariske årtier omkring Reformationens gennemførelse og institutionalisering i Danmark. Bogen er en indføring i centrale dele af det 16. århundredes magtpolitik, og læseren præsenteres i den forbindelse for en lang række af de førstehåndskilder, som senere tiders historieskrivning har baseret sig på. Kilderne giver et indblik i tidens lærde menneskers egen måde at forholde sig til begivenhederne på, og bogen lægger hermed op til, at man selv bør dykke ned i kilderne og danne sig en selvstændig mening om både samtiden og eftertidens fortællinger.

Henrik Adrian har en baggrund som gymnasielærer i historie og samfundsfag og forfatter og redaktør på en lang række udgivelser til begge fag.

Udgave1
Oplag1
Udgivelsesår2017
NiveauA-niveau
Antal sider200
FagHistorie
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus eBog 4 år DKK 125,00 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)