Forlaget Columbus

Historiske hovedlinjer

  • Bogen
  • Anmeldelser

Af Torben Peter Andersen

Historiske hovedlinjer fremstiller Verdens og Danmarks historie fra antikken til i dag. Med en verdenshistorie i ét bind får eleverne en "solid knagerække" i en undervisning, der samtidig levner plads til tematiske forløb.

Bogen er en helt opdateret og gennemrevideret udgave af grundbogen Historiens kernestof, som er blevet tilpasset historiefaget efter 2017-reformen, og hvor alle kapitler desuden er forsynet med kildetekster med tilhørende opgaver i de faglige mål.

Afrikas, Kinas, Indiens, Mellemøstens og Amerikas historie behandles både før og efter europæernes ankomst i 1500-tallet. Kulturmøder og -konflikter fremstilles både ud fra en europæisk og en ikke-europæisk synsvinkel og ledsages af tekster og billeder. De lange linjer i Europas og Danmarks historie gennemgås med vægten lagt på sværd, plov og pen kampen om magten på kontinentet diskuteres i sammenhæng med bevidsthedshistorien, produktionshistorien og teknologihistorien. Den historiske gennemgang er ledsaget af en illustreret arkitekturhistorie.

Den tilknyttede hjemmeside supplerer bogen med flere kilder og inspirationsopgaver, så undervisning med bogen er let at gå til.

Torben Peter Andersen har i en årrække undervist i historie og samfundsfag på Rødovre Gymnasium og er forfatter til flere bøger til historie for ungdomsuddannelserne. Blandt Historiens kernestof (2006) som denne bog bygger på.

"Lad det bare være slået fast fra starten: Dette er en fremragende bog, som kan give vore elever, kursister og studerende et suverænt overblik over verdens og Danmarks historie fra antikken til i dag! [...] Forlaget Columbus skal vanen tro have megen ros for endnu en gedigen udgivelse med gode billeder, figurer og et enkelt layout. Men størst ros skal forfatteren, den erfarne gymnasielærer Torben Peter Andersen, have for en helt igennem solid bog, for sit enkle sprog og for en række spændende vinkler historien."

Ole Fournais / Uddannelsesbladet

Udgave2
Oplag1
Udgivelsesår2017
NiveauA- og B-niveau
Antal sider320
FagHistorie
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus eBog 4 år DKK 125,00 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)