Forlaget Columbus

Se mig! Reality-tv i samfundsfag og dansk

  • Bogen

AfLone Marek, Morten Hansen Thorndal

Reality-tv fylder meget på mange medieplatforme med konsekvenser for både populærkultur, identitetsdannelse og politik. Med udgangspunkt i samfunds- og danskfaglige teorier, begreber og viden giver denne bog læseren en forståelse af, hvorfor reality-tv er blevet en central del af mediebilledet i dag. I bogen er der løbende arbejdsopgaver, som er med til at styrke elevernes faglige kompetencer i samfundsfag og dansk. Ligeledes er der i tilknytning til bogen udarbejdet en hjemmeside, hvor det er muligt at finde yderligere inspiration.

Bogen henvender sig først og fremmest til undervisning i de to fag på ungdomsuddannelserne, hvor kapitlerne kan læses særskilt, men bogen lægger selvfølgelig også op til et tværfagligt samarbejde.

Lone Marek er lektor i dansk og psykologi ved Studenterkurset i Sønderjylland.

Morten Hansen Thorndal er udviklingschef og lektor i samfundsfag og religion ved Studenterkurset i Sønderjylland og forfatter til en række populære undervisningsbøger til samfundsfag.

Udgave1
Oplag1
Udgivelsesår2018
NiveauA-, B- og C-niveau
Antal sider120
FagDansk, Samfundsfag
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus eBog 4 år DKK 125,00 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)