Det nye Latinamerika

Det nye Latinamerika

Det nye Latinamerika skildrer det opbrud, som Latinamerika har været igennem de seneste år. Voksende uafhængighed fra USA, øget indsats mod de enorme sociale uligheder og bestræbelser på regional integration. Samtidig beskriver og analyserer bogen de udfordringer, kontinentet fortsat står over for med vold, som præger dagliglivet, gennemgribende korruption og en udnyttelse af naturressourcer, der ikke er bæredygtig. Mangfoldigheden i de kulturelle udtryk, den historiske arv, der på mange måder finder genklang i dagens samfund, og vilkårene for de mange latinamerikanere, der er udvandret til USA, er også beskrevet.

Om forfatterne

Niels Boel (1962) er journalist og foredragsholder. Cand. mag. i statskundskab og film- og medievidenskab og exam. art. i fransk samfund og litteratur. Han har tilrettelagt en række dokumentarfilm, bl.a. Migranterne og Stemmer fra Bolivia. 

Finn Rasmussen (1962) er mag. art i kultursociologi. Har arbejdet med medier, udvikling og informationsarbejde i en række danske og internationale organisationer.