Det politiske Europa, 3. udgave

Velkommen til bogens hjemmeside

Udviklingen i Europa er gået stærkt i de senere år, og det har ikke været let at skrive en opdateret udgave af en grundbog om EU. Ligesom 2.udgaven er bogen præget af krisen i EU, men den nye udgave er, især i lyset af den højrenationale bølge, udvidet til at fokusere på fire slags kriser - og ikke som tidligere kun euro-krisen. Ved færdiggørelsen af bogen synes truslen mod EU's overlevelse afværget og en ny optimisme indtrådt. Også denne nye situation giver bogen mulighed for at diskutere, men i løbet af efteråret 2017 vil der på hjemmesiden blive lagt yderligere materiale ind til belysning heraf.

En anden væsentlig nyskabelse er en stærkt ændret struktur. Det centrale kernestof om EU er samlet i et stort nyt kapitel der både trækker på tekst og figurer fra 2.udgavens kapitler men også i vid udstrækning er nyskrevet og med nye figurer. Et undervisningsforløb om EU vil kunne koncentrere sig om dette kapitel, men det vil utvivlsomt ofte være fristende at trække stof fra de uddybende kapitler ind. Med hjemmesidens opgaver til kapitel 1 har jeg forsøgt at give anvisninger på hvordan det kan gøres, idet der undervejs i opgaverne er en del krydshenvisninger. Opgaver til de øvrige kapitler vil blive bragt løbende efter færdiggørelse.

Både lærere og elever er meget velkomne til at melde tilbage med positive eller kritiske kommentarer og forslag til forbedringer. Også med henvisninger til artikler mv., der egner sig til at blive bragt på hjemmesidens litteraturliste.

Go' fornøjelse med bogen,
August 2017
Hans Branner
hans.branner@gmail.com