Klima og bæredygtighed

Åbn undermenuer...

Opgave 1: Vil Corona-virussen få indflydelse på klimaforandringerne?

  1. Redegør for drivhuseffekten og forklar forskelle mellem de centrale drivhusgasser, der ses i tabel 1.1.
  2. Se et 5-minutters klip fra den 6. april 2020 fra DR (Explainer: Har klimaet det bedre nu?) og forklar og diskuter følgende:
  • Hvad er argumenterne for at Corona-virus ikke vil få større indflydelse på klimaforandringerne?
  • Hvad er argumenter for at Corona-virus kan skabe håb for at en mere ambitiøs kamp mod klimaforandringerne?
  • Diskuter om hvorvidt Corona-virus pandemien kan have en anden virkning på menneskets påvirkning på klimaet, end de andre nævnte kriser (Oliekrisen i 1973 og Finanskrisen i 2007) har haft.

 

 

Opgave 2: Klimaforandringer i et Corona-perspektiv

Lyt til denne podcast på 23 min. fra Weekendavisen. Podcasten hedder "Corona giver klimaet åndenød".

 

  1. Klassen deles i 4 grupper. Spørgsmål (a-d) fordeles mellem grupperne og besvares der.
  2. Fælles gennemgang af spørgsmålene, hvor hver gruppe fremlægger deres besvarelse i rækkefølge (a først osv.).
  3. Evt. opfølgning ved fælles at se et opsamlende klip fra DR Explainer - har klimaet det bedre nu? (Kan søges frem på nettet)

Weekendavisen podcast

a. Minut 00.00 - 04.00: Hvilken betydning har Corona-pandemien for luftforureningen og hvad gives som eksempler?

a. Minut 04.00 - 07.50: Hvordan er drivhusgasudslippet blevet påvirket indtil videre af pandemien?

a. Minut 04.00 - 07.50. Hvad siger professor Mernild om drivhusgassernes levetid i atmosfæren og hvad vil han sige med den information?

b. Minut 07.50 - 12.15. Hvad peger Mernild på modvirker den nuværende reduktion i CO2-udslippet?

b. Minut 07.50 - 12.15. Hvilke udfordringer byder denne ‘modvægt’ på?

c. Minut 12.15 - 16.55. Hvad skal man så gøre ifølge Mernild, hvis en decideret nedlukning af samfund ikke har synderlig indvirkning på klimaet?

c. Minut 12.15 - 16.55. Hvordan plejer det at se ud før, under og efter økonomiske kriser hvad angår klimaet? 

d. Minut 16.55 - 23.33. Hvad kan Corona-krisen bidrage med ift. klimakampen og hvad er det problematiske?

d. Minut 16.55 - 23.33. Hvordan skal man ifølge Mernild lave hjælpepakkerne så de tilgodeser den grønne omstilling?

d. Minut 16.55 - 23.33. Hvilke betydning har Corona for vores syn på miljø og natur generelt?

Opgave 3: Bæredygtighed og bæredygtighedsdimensionerne

1. Definer hvad der menes med begrebet bæredygtighed og forklar hvordan det kommer til udtryk i FN's Verdensmål nr. 11: "Bæredygtige byer og lokalsamfund". Find Verdensmålene her: www.verdensmaalene.dk

2. Redegør for de tre bæredygtighedsdimensioner og placér Verdensmål nr. 11’s delmål 11.1-11.7  i de dimensioner hvor I mener de hører hjemme. I skal begrunde jeres placering.

3. Se dokumentaren "Vi bygger det væk - byggerier uden CO2 (2)" (30 min.). Filmen kan hentes frem på Center for Undervisningsmidler. Svar på følgende spørgsmål under filmen.

  • Redegøre for hvordan et bæredygtigt byggeri kan nedsætte CO2-udledningen
  • Giv eksempler fra dokumentaren hvor I ser at der i arkitekturen og byggeriet er taget hensyn til de tre bæredygtighedsdimensioner.