Metodebogen

Åbn undermenuer...

Tjek på lektien til kapitel 1

 1. Samfundsfags identitet: Hvad er de grundlæggende kendetegn ved samfundsfag, og hvordan adskiller det sig fra andre fag?
 2. Hvad er et samfundsfagligt begreb? – giv eksempler. Hvad bruger vi samfundsfaglige begreber til?
 3. Hvad er en samfundsfaglig teori? – giv eksempler. Hvad bruger vi samfundsfaglige teorier til?
 4. Hvad er en samfundsfaglig model? – giv eksempler. Hvad bruger vi samfundsfaglige modeller til?
 5. Forklar figur 1.5.
 6. Hvad er empiri? – giv eksempler. Hvad bruger vi samfundsfaglig empiri til?
 7. Sammenlign teoretikerboksene på s. 16 og 18. Er der ligheder? Er der forskelle? Lav en samlet liste over samfundsforskeres 1) mål, 2) midler og 3) uenigheder ved at sammenfatte indholdet i de to bokse.
 8. Forklar figur 1.6.
 9. Hvad er en problemformulering?
 10. Hvad opnår man ved at skrive en problemformulering som et paradoks?
 11. Efter du har besvaret opgaverne om kvantitativ, kvalitativ og komparativ metode: Sammenfat i et skema som det på s. 33.
 12. Supplerende spørgsmål til opgave 3 (komparativ metode): Man kalder det "mørketal", når statistik ikke giver et retvisende billede, fordi nogle oplysninger ikke bliver registreret (fx kriminalitet, der ikke bliver anmeldt, udførst sort arbejde og lignende). Overvej, hvilke mørketal, der kan være tale om i denne undersøgelse, og om de gør undersøgelsen problematisk.
 13. Besvar spørgsmålene til opgaverne s. 22-23, men skift empirien ud med de kvalitative og kvantitative data i denne artikel: ”Ellen drikker ikke
 14. Hvorfor bruger man teori i samfundsfaglige undersøgelser?
 15. Hvad er forskellen på deduktive og induktive undersøgelser?
 16. Hvad er hypoteser, og hvad består en hypotese af?
 17. Forklar forskellen på afhængige og uafhængige variable.
 18. Hvad er intervenerende variable?
 19. Hvad er forskellen på korrelation og kausalitet? Hvad er problemet, hvis man tror der er kausalitet, men der faktisk kun er korrelation?
 20. Hvad vil det sige at operationalisere sin undersøgelse – og hvorfor er det vigtigt?
 21. Hvad er innovation og hvordan arbejder man innovativt i samfundfag?
 22. Omformuler problemformuleringen på s. 19, så den lægger op til en problemløsning. Evt. med underspørgsmål og inspireret af boksen på s. 32.