Åbn undermenuer...

Fondsbestyrelsen

Columbus' fondsbestyrelse har det overordnede ansvar for fond og forlag og sikrer forankring i de faglige miljøer.

De fleste af fondens bestyrelsesmedlemmer udpeges af bestyrelsen for Foreningen af lærere i samfundsfag (FALS) under hensyntagen til fondens fundats og forretningsorden samt anbefalingerne fra Komiteen for god fondsledelse. Bortset fra forlagets direktør og advokat er bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert andet år.

Formand:

  • Anna Amby Frejbæk, uddannelseschef og lektor ved Tønder Gymnasium i samfundsfag og dansk, tidligere bestyrelsesmedlem i FALS.

Øvrige medlemmer:

  • Bente Kirsten Sørensen, lektor ved Holstebro Gymnasium i samfundsfag og idræt, studievejleder, tilsynsførende ved pædagogikum i gymnasiet, tidl. bestyrelsesmedlem i FALS.
  • Janne Bisgaard Wikman, lektor ved Aarhus Katedralskole i samfundsfag og historie, tilsynsførende ved pædagogikum i gymnasiet, tidl. undervisningsassistent ved Aarhus Universitet, tidl. bestyrelsesmedlem i FALS.
  • Claus Corneliussen, lektor ved Rungsted Gymnasium i samfundsfag og historie, pædagogisk-faglig koordinator, ph.d. i historie og master i ledelse. Tidl. bestyrelsesmedlem i FALS.
  • Vibeke Petersen, repræsentant for FALS, adjunkt ved Frederiksborg Gymnasium i samfundsfag, bestyrelsesmedlem i FALS, redaktør for Samfundsfagsnyt.
  • Mikael Frydlund, advokat (H), medlem og formand for en række bestyrelser i danske kapitalselskaber og fonde.
  • Per Henriksen, redaktør og lektor ved Paderup Gymnasium i samfundsfag, erhvervsøkonomi og idræt, redaktør, tidligere ekstern lektor på Handelshøjskolen i Århus i budgetmodeller, tidligere fagkonsulent i Undervisningsmin., censor ved universiteterne, medlem af aftagerpanel på det samfundsvidenskabelige fakultet ved Aalborg Universitet.
  • Marie-Louise Bach, lektor ved Nyborg Gymnasium i historie og samfundsfag, tidl. bestyrelsesmedlem i FALS og redaktør på Samfundsfagsnyt.
  • Anders Hassing, forlagsdirektør, cand.mag. Censor ved universiteterne og medlem af aftagerpanelet ved Institut for Statskundskab, København Universitet. Tidl. gymnasielektor i samfundsfag og historie, ekstern lektor i teoretisk pædagogikum, tilsynsførende ved pædagogikum i gymnasiet og bestyrelsesmedlem i FALS.