Forlaget Columbus

70 historiske genstande

Billeder

Du kan bruge arbejdsarket, når du vil undersøge historiske genstande, der er blevet til for billedernes skyld, som fodgængersignaler eller badges. Du kan også bruge det, når du undersøger udsmykkede historiske genstande såsom døbefonte og foldevifter.

 1. Tag billedet i hånden eller opsøg det udenfor skolen. Kig på det og prøv om muligt at bruge den genstand, der bærer billedet. Hvad betyder din oplevelse af billedets størrelse, vægt, materialer, lys og kontekst for din forståelse af billedet? Sammenlign eventuelt med et foto i en lærebog.
 2. Hvordan ser den historiske genstand ud, hvis du ser bort fra billedet? Hvor stor er den? Hvilke materialer er den fremstillet af? Med hvilken teknologi?
 3. Er den historiske genstand skabt for at formidle billedet eller er billedet blot til som en udsmykning af genstanden?
  • Har den historiske genstand et praktisk formål? Hvilke krav stiller formålet til genstandens udformning? Hvilke rammer sætter genstandens udformning og praktiske formål for billedets størrelse og udformning
  • Har billedet et praktisk formål? Hvilke krav stiller det til billedets udformning? Og til den historiske genstand, der formidler billedet?
 4. Er billedet fremstillet på stedet eller er det indkøbt? Er det industrielt masseproduceret, et håndværksmæssigt fremstillet produkt, eller et unika? Hvad betyder det for den status, der har været eller er forbundet med at eje billedet?
 5. Hvilke materialer og hvilken teknik er brugt til at realisere billedet? Ligner det andre billeder fra samme tid? Hvilke fællestræk er der i billedsproget?
 6. Undersøg billedets eller udsmykningens budskab.
  • Opdel eventuelt motivet i tre typer tegn: Ikoniske tegn, der ligner det, de forestiller, indeksikale tegn, der blot er henvisninger til begivenheder eller genstande udenfor billedet og symbolske tegn, der er kendte koder i genstandens samtid. Det enkelte tegn kan være både ikonisk, indeksikalt og symbolsk samtidigt.
  • Er der et centralt budskab i billedet/udsmykningen? Fremstår budskabet klart og entydigt, eller har det krævet særlige forudsætninger at forstå?
 7. Hvilke historiske problemstillinger kan billedet være med til at belyse?

 

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)