Forlaget Columbus

70 historiske genstande

Erindringssteder

Du kan bruge arbejdsarket om erindringssteder, når du vil undersøge historiske genstande, der fungerer som erindringssteder eller som dele heraf. Erindringsstederne kan være fysiske steder, såsom krigsgrave og sejrsmonumenter, eller de kan være bærbare udtryk for et erindringsfællesskab såsom en ‘blå baret’ eller et studenterhue. De kan også være brugsgenstande såsom en legoklods. Suppler gerne med andre arbejdsark, eksempelvis om billeder, design eller skulptur. Du kan også underbygge dine iagttagelser med interviews.

  1. Opsøg erindringsstedet fysisk og ophold dig på stedet eller sammen med genstanden nogle minutter, hvor du udelukkende sanser og ikke samtaler. Beskriv efterfølgende, hvordan du oplever erindringsstedet kropsligt. Ser du erindringsstedet udefra, eller er det en del af din egen ‘historiefortælling’?
  2. Hvordan ser erindringsstedet ud? Er det så stort, at du kan bevæge dig ind i det, eller så lille at du kan holde det i hånden? Hvilken kontekst indgår erindringsstedet i på det sted, hvor du har opsøgt det? Ligger det i en sigtelinje for en gade eller vej, er det et sted, hvor der kommer mange mennesker, eller er det placeret mere afsides? Hvorfor mon? Hvordan bruges erindringsstedet?
  3. Hvor i det hjem, du har set det, står erindringsstedet? Hvordan bliver det opbevaret? Hvordan bæres erindringsstedet på klædedragten?
  4. Af hvilke materialer er erindringsstedet fremstillet? Med hvilken teknik? Hvem har bestilt det, og hvem har udført det?
  5. Er der en eller flere indskrifter på erindringsstedet? Hvad står der? Hvilke skrifttyper er blevet anvendt? Er erindringsstedet udsmykket, f.eks. med symboler? Hvad forestiller de?
  6. Hvem iscenesætter og vedligeholder erindringsstedet? Hvem bruger det? Bruges erindringsstedet på bestemte datoer eller ved bestemte lejligheder? Hvordan bruges erindringsstedet?
  7. Med hvilket formål iscenesættes og bruges erindringsstedet? Er erindringsstedet udtryk for et ønske om at styrke en bestemt identitetsdannelse?
  8. Er erindringsstedet til diskussion i dag? Hvis ja, er det så fordi, det er kontroversielt? Hvis nej, er det så fordi erindringsstedet er endt som ‘byrumsinventar’ eller nips og dermed næsten blevet usynligt/glemt? Eller er erindringsstedet ligefrem blevet ikonisk og en del af en national selvforståelse?
  9. Hvilke historiske problemstillinger kan erindringsstedet være med til at belyse?

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)