Forlaget Columbus

70 historiske genstande

Medier

Arbejdsarket kan du bruge, når du vil undersøge historiske genstande såsom medier. Medier er teknologier, der muliggør kommunikation. Både runesten og emojis, bloktryk og badges er medier. Vær opmærksom på, at mange historiske genstande, der ikke er medier i bogstavelig forstand, også kommunikerer status og politiske holdninger. Det gælder for eksempel beklædningsgenstande og design. Måske er det en god idé at inddrage arbejdsarkene herom i din undersøgelse.

  1. Prøv om muligt at bruge mediet som afsender og/eller som modtager. Er det let eller vanskeligt at sende og modtage kommunikationen? Krævede det særlig oplæring eller uddannelse?
  2. Hvordan ser mediet ud? Er det fremstillet lokalt eller er det importeret? Er det fremstillet af håndværkere, eller er det industrielt produceret? Hvilke råvarer og hvilken teknologi indgår i mediet?
  3. Hvornår blev mediets teknologi opfundet? Hvordan virkede det? Hvornår slog det igennem? Bliver det stadig anvendt? Nåede kommunikationen altid klart frem?
  4. Hvorfor vælger statslige institutioner mon indimellem vedholdende at bruge ældre teknologi i en længere periode end det omgivende samfund?
  5. Blev mediet brugt til at kommunikere mellem to mennesker eller i et lokalområde, eller var det et massemedie? Blev mediet brugt hyppigt, eller kun ved specielle lejligheder? Bliver/blev mediet brugt af både mænd og kvinder? Var der social status forbundet med brugen af mediet?
  6. Findes der en officiel lovgivning for, hvordan mediet skal anvendes? Hvem står for denne lovgivning? Findes der en officiel standard for mediets teknologi? Hvem står for denne standard?
  7. Hvem har udstedt et eventuelt forbud mod mediet eller en lovgivning, der begrænsede eller regulerede brugen? Hvad var begrundelsen?
  8. Udtrykker brugeren direkte eller indirekte politiske og religiøse holdninger ved at bruge mediet? Er der, eller har der været, diskussion om anvendelsen af mediet?
  9. Bliver mediet eller dele af dets teknologi benyttet som symboler, eksempelvis på computerprogrammers funktioner? Hvorfor bruger vi fysiske genstande som symboler på digitale funktioner?
  10. Hvilke problemstillinger kan mediet være med til at belyse?

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)