Forlaget Columbus

70 historiske genstande

Genstandsfotografering i det offentlige rum

Arbejdsarket kan du bruge, når du skal fotografere historiske genstande lige fra fodgængersignaler til altertavler og rytterstatuer. Dine fotografier kan dokumentere, hvordan genstanden ser ud, og hvilken kontekst, den indgår i. Vær opmærksom på, hvilke historiske problemstillinger, dine fotografier kan være med til at belyse før du går i gang, og vær opmærksom på, om du får nye idéer undervejs i arbejdet med fotografierne. Det er tilladt at tage oversigtsfotografier på offentlige områder, også med mennesker på. Det er ikke tilladt at fotografere mennesker på private områder.

  1. Fotografer genstanden forfra. Undgå så vidt muligt modlys, kraftige skygger og klassekammerater på billedet. Gråvejr er bedst. Vær opmærksom på at få hele genstanden med: Også statuens sokkel, fodgængersignalets stander osv. Fotografer i normalperspektiv/øjenhøjde. Er det din mobiltelefons/dit kameras højformat eller breddeformat, der er mest egnet til genstanden?
  2. Fotografer genstanden bagfra.
  3. Fotografer genstanden fra siden.
  4. Fotografer et eller flere close up billeder, hvor du går så tæt på genstanden, at man næsten kan mærke, hvilket materiale, den er udført af og hvordan materialet er bearbejdet.
  5. Tag et eller flere oversigtsbilleder, der viser den kontekst genstanden indgår i, om det nu er en park, en gade, et kirkerum eller et helt andet sted.
  6. Rediger dine fotografier: Brug de bedste og beskær billederne, så det er genstanden, der er i fokus.
  7. Tag back up af dine fotografier, så du ikke mister dem.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)