Forlaget Columbus

70 historiske genstande

Flag

Flag kan være nationalflag, kongeflag, oprørsfaner, fødselsdagsflag eller noget helt andet. Flag kan fremstilles i læder, silke, uld, kunststof, papir og mange andre materialer og findes i et utal af størrelser og med mange forskellige funktioner. Når du undersøger et flag som en historisk genstand, kan du måske også have glæde af arbejdsarkene om design, erindringssteder eller billeder.

 1. Hold flaget i hænderne: Hvor stort er det? Kan du holde det alene, eller skal I være to? Hvordan er materialet at røre ved? Er det nemt at bruge, eller skal man passe på, at det ikke går i stykker? Hvordan oplever du flaget: Ser du det udefra, eller er det en del af din egen historiefortælling?
 2. Hvilken type flag vil du analysere? Har flaget et officielt navn?
 3. Hvor er det fysiske flag, som du vil analysere, produceret? Hvem har produceret det? Af hvilket materiale er flaget produceret? Beskriv flaget grundigt: højde, bredde, farver, felter, bjælker, kant, symboler, andet? Hvilke egenskaber har materialet? Er de forskellige farver og motiver trykt eller syet/broderet på?
  • Findes der en officiel standard for, hvordan flaget skal se ud?
  • Findes der en officiel standard for, hvordan det skal behandles? Hvem står for disse standarder?
 4. Hvor har du dit flag fra (proveniens)? Har det været i brug? Hvad har det været brugt til? I hvilke sammenhænge bruges det? Dokumenter flaget i brug, om muligt visuelt.
 5. Er flaget et stærkt visuelt symbol? Hvorfor? (Enkelhed, genkendelighed på afstand og når det hænger ned, farvekontraster, symbolvalg, andet?) Har det et symbolsk motiv? Deler flaget formsprog eller symbolkreds med andre flag?
 6. I hvilke sammenhænge bruges flaget? Bruges flagets farver symbolsk uden selve flaget? Til hvilket formål? Indsaml fotografier og billeder, der viser flagets og farvernes brug.
 7. Er flagets historie dokumenteret? Er der sket ændringer i brugen af det gennem historien? Er det et stærkt politisk symbol? Hvorfor? Indsaml eksempler på brug af flaget i den politiske debat, sange, avisartikler, andet?
 8. Kan flaget bruges offentligt? Må alle bruge det? Er flaget forbudt, eller har det været forbudt? Hvor? Hvad var/er begrundelsen? Findes der en særlig lovgivning om flaget, eller om forbuddet imod det?
 9. Hvilke historiske problemstillinger kan flaget være med til at belyse?

Download arbejdsarket

Forlaget Columbus Arbejdsark flag

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)