Forlaget Columbus

70 historiske genstande

Interview

Du kan bruge dette arbejdsark, når du vil interviewe mennesker, der bruger historiske genstande som levende erindringssteder, hvad enten de nu hejser Dannebrog, går luciaoptog eller spiser brunsviger. Måske får du også lyst til at interviewe klassekammeraterne om deres brug af for eksempel legoklodser eller buslæskærme.

  1. Tænk den historiske problemstilling igennem, du gerne vil belyse: Hvem vil være en god førstehåndskilde til at belyse problemstillingen?
  2. Vælg et ’semistruktureret’ interview: Hvilke spørgsmål kan din interviewperson besvare som førstehåndskilde? Noter spørgsmålene som stikord til dig selv på et stykke papir, og vær opmærksom på, om du når rundt om dem i løbet af interviewet.
  3. Medbring den historiske genstand, dit interview handler om.
  4. Vælg om du vil optage interviewet på din mobiltelefon, eller om du vil tage notater undervejs. Vælger du at optage interviewet, kan du lytte det igennem efterfølgende og kun udskrive det, du ønsker at bruge som citater. Medbring alligevel noget at skrive på og med, så du kan skrive stikord ned til uddybende spørgsmål.
  5. Vælger du at tage notater undervejs, kan du bearbejde interviewet løbende. Lav en margen på dit papir til dine egne notater.
  6. Vælg et sted at interviewe, hvor I ikke bliver forstyrret. Fortæl, hvad formålet med interviewet er, og hvad du skal bruge det til. Fortæl om interviewet eller dele heraf bliver offentligt tilgængeligt. Hvis du vælger at optage med din mobiltelefon, er det nu, du skal afprøve lyden. Fortæl, hvor lang tid, interviewet vil tage.
  7. Når interviewet er færdigt, bør du give dig tid til at runde venligt af, takke interviewpersonen for hans/hendes tid og interesse og opsummere, hvad der efterfølgende sker med interviewet.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)