Forlaget Columbus

70 historiske genstande

Design

Arbejdsarket om design kan du bruge til at undersøge historiske brugsgenstande som gaslygter og sikkerhedsseler, når du vil lægge vægt på deres formgivning. Et vellykket design kan påvirke det enkelte menneskes dagligdag og arbejdsliv. Et design, der slår igennem og bliver brugt af mange, kan få konsekvenser for både samfund og klima.

  1. Hvad har genstanden været brugt til? Bruges den alene eller i kombination med andre genstande? Tag genstanden i hænderne eller rør ved den. Hvordan er den at gribe om/røre ved? Hvordan føles den med kroppen? Prøv at benytte den: Er det nemt eller svært? Kræver den ‘professionelle’ brug af genstanden uddannelse eller erfaring?
  2. Hvordan er genstanden udformet? Undersøg: Størrelse, vægt, form (dynamisk/statisk, symmetrisk/asymmetrisk, organisk/geometrisk, enkel/kompleks, let/tung, åben/lukket) overflade (glat/ru, farve, lakeret/rå), materialer.
  3. Er genstanden masseproduceret industrielt eller et håndværksmæssigt eller kunstnerisk produkt? Hvad betyder dette for den status, der har været eller er forbundet med at eje den?
  4. Hvorfra har du genstanden? Har den en historie, har den været i brug?
  5. Blev genstanden designet til at udføre en ny funktion i samfundet? Hvordan tog samtiden imod den? Bruges tilsvarende genstande stadig? Er genstandenes funktion forbedret siden den oprindelige udformning? Bruges genstandene i hele verden?
  6. Hvornår er genstanden fremstillet? Ligner den andre genstande fra samme tid i design, materialer, teknologi eller funktion? Hvilke fællestræk har formsproget? Er genstandens design ændret siden den oprindelige udformning?
  7. Er anvendelsen af genstanden til diskussion i dag? Hvis ja, er det så fordi den er kontroversiel? Hvis nej, er det så fordi, den er blevet usynlig i sin almindelighed? Eller er genstanden ligefrem forbudt? Hvad var begrundelsen?
  8. Hvilke historiske problemstillinger kan genstanden være med til at belyse?

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)